Sterownik aparat zaufanego wykonywania Intel® (Intel® TXE) dla NUC6CAY, NUC8CCH

18816
11/13/2019

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje sterownik aparat zaufanego wykonywania Intel® i oprogramowanie sprzętowe.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 73.7 MB
  • SHA1: CDAC9CB8091A0C67C03CB7E28544009489B0CD6D

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik aparat zaufanego wykonywania Intel® (Intel® TXE) i oprogramowanie sprzętowe. Sterownik Intel TXE jest wymagany dla funkcji bezpiecznego rozruchu i zabezpieczeń platformy.

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.