Aktualizacja systemu BIOS [AYAPLCEL]

18820
1/6/2023

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestaw Intel® NUC NUC6CAYH i NUC6CAYS.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 11.5 MB
 • SHA1: 01C337F58658DAB7C5F3ADF32B11D69266039735
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 11.3 MB
 • SHA1: 4255C0716646078A877E9125C5DD513920B795D5
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 11.3 MB
 • SHA1: 75461C27C6AB62574725466A864637196730EC9F

Szczegółowy opis

Celu
Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestaw Intel® NUC NUC6CAYH i NUC6CAYS. Wystarczy pobrać jeden.

Readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Jeśli potrzebujesz kompletnych instrukcji krok po kroku dotyczących sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji SYSTEMU BIOS, zapoznaj się z instrukcjami aktualizacji systemu BIOS.

Który plik należy wybrać?

 • Aktualizacja systemu BIOS w celu odzyskania danych [AY0074.bio]: A. Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • aktualizacja iFlash systemu BIOS [AYAPLCEL.86A.0074.BI.zip]: Narzędzie oparte na DOS do aktualizacji systemu BIOS niezależnie od systemu operacyjnego. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • Aktualizacja SYSTEMU BIOS UEFI [AYAPLCEL.86A.0074.UEFI.zip]: Umożliwia aktualizację systemu BIOS z powłoki EFI. Wymaga ono pendrive'a USB.

Co nowego w tej wersji?
Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, naprawy błędów i znanych problemów w tej wersji BIOS.

Uwaga

 • Ze względu na aktualizację oprogramowania sprzętowego TXE w wersji BIOS 0066 nie można obniżyć wersji 0064 lub wcześniejszej.

Nie wiesz, czy jest to właściwy system BIOS dla Twojego komputera Intel® NUC?
Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Powiązany temat
Rozwiązywanie problemów z biosem

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.