Aktualizacja systemu BIOS [AYAPLCEL]

18820
3/14/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestaw Intel® NUC NUC6CAYH i NUC6CAYS.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*, Windows 11*
 • Rozmiar: 11.6 MB
 • SHA1: 92CA92E47AA5CD08B84FDF3358F0F9CBFA80672E
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 11.5 MB
 • SHA1: FB70CF324301D976351F68DE8EFD728BB73E49BC
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 11.3 MB
 • SHA1: 3375EA912DE38191A2C4019E500F8E8D16052F82
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 11.2 MB
 • SHA1: 4A41F8BDE11FFD37D87BD20AFEF89876F4798DE0

Szczegółowy opis

Celu
Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestaw Intel® NUC NUC6CAYH i NUC6CAYS. Wystarczy pobrać jeden.

Readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Jeśli potrzebujesz kompletnych instrukcji krok po kroku dotyczących sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji SYSTEMU BIOS, zapoznaj się z instrukcjami aktualizacji systemu BIOS.

Który plik należy wybrać?

 • Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS [AYAPLCEL.86A.0071.EB.msi]: Samodzielne rozpakowywanie pliku aktualizacji opartego na systemie Windows*, zaprojektowanego do stosowania w systemach Windows.
 • Aktualizacja systemu BIOS przez przywracanie [AY0071.bio]: A. Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • aktualizacja iFlash systemu BIOS [AYAPLCEL.86A.0071.BI.zip]: Narzędzie oparte na DOS do aktualizacji systemu BIOS niezależnie od systemu operacyjnego. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • Aktualizacja SYSTEMU BIOS UEFI [AYAPLCEL.86A.0071.UEFI.zip]: Umożliwia aktualizację systemu BIOS z powłoki EFI. Wymaga ono pendrive'a USB.

Co nowego w tej wersji?
Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, naprawy błędów i znanych problemów w tej wersji BIOS.

Uwaga

 • Ze względu na aktualizację oprogramowania sprzętowego TXE w wersji BIOS 0066 nie można obniżyć wersji 0064 lub wcześniejszej.
 • Opcjonalne: Plik listy UQI zawarty w tym rekordzie zawiera wartości UQI, które mogą być używane przez Narzędzie do integracji Intel Integrator Toolkit i VCUST.

Nie wiesz, czy jest to właściwy system BIOS dla Twojego komputera Intel® NUC?
Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Powiązany temat
Rozwiązywanie problemów z biosem

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.