Intel® Server Board S7200AP Family Power Budget Tool

18852
2/23/2017

Wprowadzenie

Intel® Server Board S7200AP Family Power Budget Tool version 1.0.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 377 KB
  • SHA1: 2E914DB9C8F637FE0EE0669F8EA7907DD4ADC009

Szczegółowy opis

Downloads Power Budget Tool which enables macros in Microsoft* Excel or an equivalent spreadsheet software to use this utility.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.