Intel® Unified 3D Library procesorów z serii Intel Atom® E3900, procesorów Intel® Celeron® N3350 oraz procesora Intel® Pentium® N4200 dla Yocto Project*

18856
8/23/2017

Wprowadzenie

Ten plik zip zawiera główne komponenty OpenGL (OGL), OpenCL (OCL) i pakiety sterowników multimediów wymagane przez Yocto Project*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 47.9 MB
  • SHA1: 0C69FD040CC4746FCC54548A9FCEF5FB352D0D68

Szczegółowy opis

To oprogramowanie jest przeznaczone dla programistów sprzętu i oprogramowania korzystających z wbudowanych platform Intel®. Nie jest ona przeznaczona dla firm ani systemów konsumenckich.

Przegląd

Ten plik zip zawiera główne komponenty OpenGL (OGL), OpenCL (OCL) i pakiety sterowników multimediów wymagane przez Yocto Project*.

Powiązany temat

Znajdź szczegółową dokumentację techniczną, oprogramowanie, narzędzia i pomoc techniczną dla programistów sprzętu w Centrum Zasobów i Projektów dla Deweloperów z firmą Intel.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.