Narzędzie EFI Platform Confidence Test Utility dla systemów serwerowych i płyt głównych Intel® opartych na Intel® Xeon Phi™ (wyłącznie do użytku testowego, bez pomocy technicznej)

18860
3/10/2017

Wprowadzenie

Narzędzie do testów zaufania platformy Extensible Firmware Interface (EFI) dla systemów serwerowych Intel® i serwerowych płyt głównych Intel® na podstawie Intel® Xeon Phi™ (1.03).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 3.1 MB
  • SHA1: EF73936AB185BBCBD29184B648EE80DB1E06964F

Szczegółowy opis

Uruchom to narzędzie po integracji systemu i przed instalacją, by sprawdzić poprawną funkcjonalność. To narzędzie jest wykorzystywane wyłącznie w przypadku produktów Intel® Xeon Phi™.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z tego narzędzia można znaleźć w instrukcji obsługi.

Notatki

Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

To narzędzie do testów zaufania platformy (PCT) służy wyłącznie do testowania, ale bez pomocy technicznej.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.