sterownik grafiki HD Intel® do DE3815TY

18866
3/15/2017

Wprowadzenie

Instaluje sterownik grafiki HD Intel® dla zestaw Intel® NUC DE3815TYKHE i płyta główna Intel® NUC DE3815TYBE.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*
  • Rozmiar: 125.6 MB
  • SHA1: F1E55EC0381B3B4FA5B71BB82E65508ADCE05293

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania instaluje sterownik grafiki HD Intel® dla zestaw Intel® NUC DE3815TYKHE i płyta główna Intel® NUC DE3815TYBE.

Nie wiesz, który sterownik jest odpowiedni dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizację.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.