Sterownik Intel® Wireless Bluetooth® dla systemu Windows® 10 dla STK2m364CC, STK2m3W64CC, STK2mv64CC

18872
9/30/2020

Wprowadzenie

Instaluje sterownik Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology dla urządzenia Intel® Bluetooth zainstalowanego w urządzeniach Intel® Compute Stick STK2M364CC, STK2m3W64CC i STK2MV64CC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 9.6 MB
  • SHA1: 6BCE8CE9E54778085C1732E1F3831201EF1D0264

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology dla urządzenia Intel® Bluetooth zainstalowanego w Intel® Compute Stick STK2m364CC, STK2m3W64CC i STK2mV64CC.

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy, instrukcje instalacji i obsługiwany sprzęt.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego Intel® Compute Stick?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.