Sterownik Intel® Ethernet dla iWARP w ramach FreeBSD* dla Intel® Ethernet Connection X722

18875
10/1/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera sterownik ixl iWARP FreeBSD* dla Intel® Ethernet Connection X722. (0.1.30)

Dostępne pliki do pobrania

  • FreeBSD*
  • Rozmiar: 169.1 KB
  • SHA1: 24B0F1CA5F190555E4FAEA4DFE09A6653814AC17

Szczegółowy opis

Przegląd

sterownik Intel® Ethernet dla iWARP w sekcji FreeBSD*

Uwaga: Sterownik iWARP obsługuje urządzenia oparte na następujących kontrolerach i połączeniach:

  • Intel® Ethernet Connection X722

Co nowego?

Zapoznaj się z readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, jak zidentyfikować kartę sieciową, parametry wiersza poleceń, dodatkowe funkcje i znane problemy.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.