RAID CMD92 dla DOS, FreeBSD*, Linux*, Solaris* i Windows*

18878
3/14/2014

Wprowadzenie

To narzędzie jest narzędziem wiersza poleceń w wersji 8.07.15, które może być używane do sprawdzania stanu i zarządzania kontrolerem RAID.

Dostępne pliki do pobrania

  • OS Independent
  • Rozmiar: 7.1 MB
  • SHA1: C35593BDD70678E2BCB60F2A971D9A32BC1D0619

Szczegółowy opis

To narzędzie jest narzędziem wiersza poleceń, które może być używane do zapytania kontrolera i podłączonych urządzeń o status, aktualizacji oprogramowania sprzętowego oraz do tworzenia i zarządzania konfiguracją dysku logicznego.


Ten pakiet zawiera najnowszą wersję dla DOS i Windows. Dostępna wersja systemu Linux nie jest najnowsza. Aby uzyskać najnowszą wersję systemu Linux, zobacz RAID CMDTool2 dla systemu Linux

Obsługiwane kontrolery RAID

Ten plik do pobrania obsługuje kontrolery Intel® RAID przy użyciu stosu oprogramowania SAS (RS25AB080, RS25SB008, RMS2PB080, RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080, RMS25CB080N, MS25PB080N, RMS25CB040, RMT3CB080, RS25NB008, RS25DB080, RS2VB080, RS2VB040, RT3WB080, RS2WC040, RS2WC080, RS2SG240, RS2WG160, RMS2MH080, RMS2AF080, RMS2AF040, RS2MB044, RS2BL080, RS2BL080DE, RS2BL040, RS2PI008DE, RS2PI008, S PODZESPOŁY JV, SFCSASRB, SFCSATAWB, SROMBSASFC, SROMBSASMP2, SROMBSASMR, SFCSASPH16I, SFCSAS18E, SFCSAS144E, SROMBSAS18E). Uwaga: Sprawdź, czy to narzędzie zostało przetestowane na karcie RAID, z których korzystasz, sprawdzając stronę internetową sterowników dla Twojego kontrolera.

Informacje o pakiecie:

  • Wersja = 8.07.15
  • Obsługiwany system operacyjny = DOS, FreeBSD*, Linux*, Solaris* i Windows*

Dodatkowe uwagi

  • Oprogramowanie dla każdego obsługiwanego systemu operacyjnego można znaleźć w podkatamencie skompresowanego pliku. W celu instrukcje instalacji zapoznaj się z dokumentem uwagi na temat wersji.
  • Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.