Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego rodziny produktów Intel® Server Board S7200AP dla UEFI*

18879
1/28/2018

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje Intel® Server Board BIOS rodziny S7200AP oraz aktualizację oprogramowania sprzętowego dla UEFI* (R01.03.0018).

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 26.6 MB
 • SHA1: 9AD40DA570B8627D36C78B867CDFFE13028B71B9

Szczegółowy opis

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym:

System BIOS: R01.03.0018
Oprogramowanie sprzętowe ME: 03.01.03.030.0
Oprogramowanie sprzętowe BMC: 01.14.11110
FRUSDR: 1,30

Obsługiwane produkty

Rodziny produktów Intel® Server Board S7200AP i S7200APR

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia wymagań dotyczących obsługi sprzętu produkcyjnego.

Ważne informacje

 • Przed instalacją przeczytaj dokument BIOS RELEASE NOTES.txt i zwróć szczególną uwagę na ważne informacje i znane problemy dotyczące tej konkretnej wersji.
 • Ten ujednolicony pakiet oprogramowania sprzętowego obsługuje zarówno płyty główne S7200AP, jak i S7200APR, jak i produkty z modułów obliczeniowych. Obsługiwane są również wszystkie powiązane procesory Intel® Xeon Phi™ x200 (wcześniej KNL) lub X205 (dawniej KNM).
 • Wszystkie aktualizacje zawarte w tym pakiecie są instalowane wyłącznie w wbudowanym środowisku operacyjnym UEFI*.
 • Nie modyfikuj żadnego pliku skryptu. Skrypty w formie pisemnej zapewnią najbardziej niezawodne wrażenia z aktualizacji.
 • Jeśli z jakkolwiek powodu dane systemu BIOS, oprogramowania sprzętowego BMC lub fru i SDR muszą zostać ponownie zainstalowane po przeprowadzeniu początkowej aktualizacji, pakiet zawiera autonomiczne pliki skryptów, które mogą być uruchamiane indywidualnie. Pliki te obejmują: uruchamianie. NSH, updBIOS.NSH, updME.NSH, updFD.NSH, updBMC.NSH i updFRUSDR.NSH.

Notatki

 • Nie używaj konkretnej osoby . Pliki aktualizacji NSH do czasu, aż system zostanie zaktualizowany początkowo za pomocą uruchamiania. Plik NSH.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego BMC za pomocą BMC. Plik skryptu aktualizacji NSH, istnieje interakcja między pamięcią flash BMC a sterownikami BIOS USB w tej wersji, co może spowodować, że losowe znaki (zwykle litera e) pojawią się w wierszu poleceń po ukończeniu aktualizacji BMC. Ponowne uruchomienie po wyczyszczeniu tego błędu przez flash BMC.


Wymagania sprzętowe i programowe systemu

Rodzina produktów S7200AP

 • PBA płyty bazowej S7200AP kończącej się na -304 i wyższej
 • Wersje produkcyjne Intel® Xeon Phi™ x200 (wcześniej KNL) do 230 W TDP
 • System BIOS: R01.02.0001 lub wyższy
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC: wersja 01.00.10304 lub wyższa

Rodzina produktów S7200APR

 • PBA płyty bazowej S7200APR kończącej się na -250 i wyższej
 • Wersje produkcyjne procesorów Intel® Xeon Phi™ x200 (wcześniej KNL) i Intel® Xeon Phi™ x205 (wcześniej KNM) do 320 W TDP
 • System BIOS: R01.03.0001 lub wyższy
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC: wersja 01.09.10985 lub nowsza
 • Dane dotyczące panelu przedniego, płyty bazowej hot-swap i płyty bazowej muszą być dostępne, aby funkcja automatycznego wykrywania obudowy zakończyła się pomyślnie.


Procedura aktualizacji

 1. Rozpakaj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego na pendrive'a USB.
 2. Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB na System serwerowy Intel®, który ma zostać zaktualizowany.
 3. Zasilanie serwera.
 4. System automatycznie uzyska dostęp do powłoki uEFI i rozpocznie proces aktualizacji.

Lub

 1. Jeśli pliki zostały skopiowane do folderu innego niż główny, uruchom serwer do powłoki uEFI. Do tego można uzyskać dostęp za pomocą narzędzia konfiguracji BIOS podczas postu lub poprzez menu startowe dostępne podczas postu.
 2. Uruchom polecenie mapa -r w powłoce uEFI, by zamontować pendrive USB.
 3. Uruchom fs0: polecenie, aby zmienić foldery na pendrive USB. Pendrive USB może również być zainstalowany na fs1: w zależności od innych zainstalowanych urządzeń. Liczba fs# zależy od wyniku polecenia map -r .
 4. Zmień foldery na folder zawierający pliki pakietu aktualizacji i ręcznie uruchom plik skryptu Startup.nsh , aby rozpocząć ładowanie wszystkich aktualizacji.
 5. Uruchom system ponownie po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji.

Informacja doradcza

Za każdym razem, gdy system BIOS jest aktualizowany, instalowane są dwa obrazy SYSTEMU BIOS: obraz podstawowy oraz obraz zapasowy. Obraz zapasowy jest ładowany podczas pierwszego ponownego uruchamiania systemu po aktualizacji głównego obrazu systemu BIOS. Podczas pierwszego ponownego uruchamiania systemu ekran będzie wygaszony przez około 2 minuty podczas ładowania obrazu zapasowego systemu BIOS. Nie wyłączaj zasilania ani nie uruchamiaj ponownie systemu w tym czasie.

Po ukończeniu aktualizacji obrazu systemu BIOS na ekranie wyświetlany jest komunikat.

Weryfikowanie aktualizacji

 1. Podczas postu naciśnij klawisz, gdy pojawi się monit o dostępie do narzędzia do konfiguracji systemu BIOS.
 2. W menu głównym narzędzia do konfiguracji BIOS naciśnij klawisz, by załadować ustawienia domyślne systemu BIOS.
 3. W menu GŁÓWNYM sprawdź, czy wersja systemu BIOS jest poprawna.
 4. Przenieś chęć do menu ZARZĄDZANIA SERWEREM.
 5. Przejdź do opcji INFORMACJE O SYSTEMIE i naciśnij klawisz Enter.
 6. Sprawdź, czy wersja oprogramowania sprzętowego BMC jest poprawna.
 7. Sprawdź, czy wersja SDR jest poprawna.
 8. Sprawdź, czy wersja mikrooprogramowania ME jest poprawna.
 9. Skonfiguruj żądane ustawienia opcji SYSTEMU BIOS.
 10. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i zakończyć pracę.


Aktualizacja oprogramowania systemu została ukończona.


Ostrzeżenie: nie przerywaj ani nie uruchamiaj ponownie ani nie usuwaj zasilania z systemu podczas procesu aktualizacji. Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu. Nie należy próbować wyładowywać oprogramowania systemowego po załadowaniu go do systemu. Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.