Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego rodziny produktów Intel® Server Board S7200AP dla UEFI*

18879
12/3/2018

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje system BIOS Intel® Server Board rodziny S7200AP i S7200APR oraz aktualizację oprogramowania sprzętowego dla UEFI* (R01.03.0021).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 46.9 MB
  • SHA1: 05B4BBF89D8D2B629B589FE0DBDF274D6543B4D1

Szczegółowy opis

Instalacja i działanie pakietu aktualizacji systemu uEFI (SUP)

Instrukcje

Firma Intel gorąco zaleca zapoznanie się z tym dokumentem w całości przed wykonaniem aktualizacji systemu. Sprawdzenie, czy Twój system spełnia udokumentowane wymagania, zapewni pomyślną aktualizację i zapewni niezawodną funkcjonalność systemu po zakończeniu aktualizacji.

Opublikowany – 3 grudnia 2018 r.

********************************************************************************
Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące oprogramowanie systemu na poziomie produkcyjnym
Aktualizacje:

System BIOS — R01.03.0021
Oprogramowanie sprzętowe ME — 03.01.03.030.0
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 01.15.11288
FRUSDR – 1,30


--- obsługiwane ---

Rodziny serwerowych płyt głównych Intel(R) S7200AP i S7200APR

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia wymagań dotyczących obsługi sprzętu produkcyjnego

WAŻNE INFORMACJE:
- Przed instalacją przeczytaj dokument BIOS RELEASE NOTES.txt i zwróć szczególną uwagę na WAŻNE UWAGI i ZNANE PROBLEMY dotyczące tej konkretnej wersji.

— Ten ujednolicony pakiet oprogramowania sprzętowego obsługuje zarówno płyty główne S7200AP, jak i S7200APR, jak i produkty z modułów obliczeniowych. Obsługiwane są również wszystkie powiązane procesory Intel® Xeon Phi™ x200 (dawniej KNL) lub X205 (dawniej KNM).

— Wszystkie aktualizacje dostarczone w tym pakiecie są instalowane wyłącznie z wykorzystaniem wbudowanego środowiska operacyjnego uEFI.

— Nie modyfikuj żadnego pliku skryptu. Skrypty w formie pisemnej zapewnią najbardziej niezawodne wrażenia z aktualizacji.

- Jeśli z jakkolwiek powodu dane systemu BIOS, oprogramowania sprzętowego BMC lub FRU&SDR muszą zostać ponownie zainstalowane po przeprowadzeniu początkowej aktualizacji, pakiet nie
zawierają autonomiczne pliki skryptów, które mogą być uruchamiane indywidualnie. Pliki te obejmują: uruchamianie. NSH, updBIOS.NSH, updME.NSH, updFD.NSH, updBMC.NSH i updFRUSDR.NSH.

UWAGA: NIE należy używać tej osoby . Pliki aktualizacji NSH do czasu, aż system zostanie zaktualizowany początkowo za pomocą uruchamiania. Plik NSH.

UWAGA: podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego BMC za pomocą BMC. Plik skryptu aktualizacji NSH, istnieje interakcja między pamięcią flash BMC a sterownikami BIOS USB w tej wersji
mogące spowodować pojawianie się losowych znaków (zazwyczaj litera "e") w wierszu poleceń po ukończeniu aktualizacji BMC. Ponowne uruchomienie po flashu BMC
spowoduje usunięcie tego błędu.

*****************************************************************
WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE SYSTEMU
*****************************************************************
Rodzina produktów S7200AP
— PBA płyty bazowej S7200AP kończącej się na -304 i wyższej.
— Wersje produkcyjne Intel® Xeon Phi™ x200(wcześniej KNL)nawet do 230 W TDP.
— System BIOS — R01.02.0001 lub wyższy
— oprogramowanie sprzętowe BMC — wersja 01.00.10304 lub wyższa

Rodzina produktów S7200APR
— PBA płyty bazowej S7200APR kończącej się na -250 i wyższej.
— wersje produkcyjne procesorów Intel® Xeon Phi™ x200 (wcześniej KNL) i Intel® Xeon Phi™ x205 (wcześniej KNM) do 320 W TDP.
— System BIOS — R01.03.0001 lub wyższy
— oprogramowanie sprzętowe BMC — wersja 01.09.10985 lub wyższa


— Dane dotyczące panelu przedniego, płyty bazowej hot-swap i procesora fru płyty bazowej muszą być dostępne w celu automatycznego wykrywania obudowy, aby osiągnąć sukces.
*****************************************************************
PROCEDURA AKTUALIZACJI
*****************************************************************

— Rozpakaj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego na pendrive'a USB.
— Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie serwerowym, który ma zostać zaktualizowany.
— zasilanie serwera
— System automatycznie uzyska dostęp do powłoki uEFI i rozpocznie proces aktualizacji.

Lub

— Jeśli pliki zostały skopiowane do folderu innego niż główny, uruchom serwer do powłoki uEFI. Do tego można uzyskać dostęp za pomocą narzędzia konfiguracji <F2> BIOS podczas postu lub poprzez menu rozruchowe <F6> dostępne w trakcie postu.
- Uruchom polecenie "mapa -r" w powłoce uEFI, by zamontować pendrive USB.
— Uruchom polecenie "fs0:", by zmienić foldery na pendrive USB. Pendrive USB może również być zainstalowany na fs1: w zależności od innych zainstalowanych urządzeń. Liczba "fs#" zależy od wyniku polecenia "map -r"
— Zmień foldery na folder zawierający pliki pakietu aktualizacji i ręcznie uruchom plik skryptu "Startup.nsh", aby rozpocząć ładowanie wszystkich aktualizacji.


— Zrestartuj system po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji.

Uwaga do poradnika:
Za każdym razem, gdy system BIOS jest aktualizowany, instalowane są dwa obrazy SYSTEMU BIOS, podstawowe
obraz i obraz zapasowy. Obraz kopii zapasowej został załadowany podczas ponownego uruchamiania systemu
po aktualizacji głównego obrazu systemu BIOS. Podczas ponownego uruchamiania systemu,
ekran będzie wygaszony przez około 2 minuty, podczas gdy obraz zapasowego systemu BIOS
jest ładowany. NIE wyłączaj zasilania ani nie uruchamiaj ponownie systemu w tym czasie.
Wiadomość pojawi się na ekranie po aktualizacji obrazu systemu BIOS kopii zapasowej.
Zakończone.

Weryfikowanie aktualizacji:

— Podczas postu naciśnij klawisz <F2>, gdy pojawi się monit o dostęp do narzędzia do konfiguracji systemu BIOS.
— W menu głównym narzędzia do konfiguracji SYSTEMU BIOS naciśnij klawisz <F9>, by załadować ustawienia domyślne systemu BIOS.
- W menu GŁÓWNYM sprawdź, czy wersja systemu BIOS jest poprawna
— Przenieś chęć do menu ZARZĄDZANIA SERWEREM
— Przejdź do opcji INFORMACJE O SYSTEMIE i naciśnij klawisz Enter.
— Sprawdź, czy wersja oprogramowania sprzętowego BMC jest poprawna
— Sprawdź, czy wersja SDR jest poprawna
— Sprawdź, czy wersja mikrooprogramowania ME jest poprawna
— Konfiguracja pożądanych ustawień opcji BIOS
— Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i zakończyć pracę.


Aktualizacja oprogramowania systemu została ukończona.


Ostrzeżenie:***
!! NIE należy przerywać ani uruchamiać ponownie ani nie usuwać zasilania z systemu podczas procesu aktualizacji.
Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu. !!

!! Nie należy próbować wyładowywać oprogramowania systemowego po załadowaniu go do systemu.
Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu. !!

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.