Pliki do pobrania dla zestawu Terasic* DE10-Nano z układem SoC Intel® Cyclone V FPGA

18880
4/5/2017

Wprowadzenie

Pliki do pobrania dla zestawu Terasic* DE10-Nano wyposażonego w układ SoC Intel* Cyclone V FPGA (2017.03.31).

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 295.1 MB
 • SHA1: 547B726AF865F2F544D2E19FE277C706CDCB87C9
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 9 KB
 • SHA1: 959D852394D46E33858164607DA751E2BDCD93AE
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 3.7 KB
 • SHA1: C9E8589272629AF9A280F3C6D073C3BBAF046728
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 1.8 GB
 • SHA1: E9AEBDBDBD29BCEB52F7C9F7ECF0CDBD0E5BAC50
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 5.3 MB
 • SHA1: 9083FDABF6A701425DB583BB6D4C50116DD7DD5D

Szczegółowy opis

Celu

Skompilowane pliki binarne i pliki źródłowe dla zestawu Terasic* DE10-Nano. Należą do nich:

 • Obraz karty SDCard
 • Wersji
 • Uwierzytelnianie w przypadku obrazów binarnych
 • Skrypt uwierzytelniania
 • Cały kod źródłowy wymagany do odbudowania obrazu systemu Linux*
 • Manifest licencji

Nowości

 • Wersja 2017.03.31

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.