Sterownik sieciOwy Realtek* Gigabit Ethernet dla systemu Windows® 10 dla Intel® NUC

18881
7/17/2015

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje sterownik realtek* LAN dla zestaw Intel® NUC przy użyciu systemu Windows® 10.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 12.4 MB
  • SHA1: 27227DCBEFD7E777A668FDB6FC532434CCF18813

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania instaluje sterownik Realtek* LAN dla zestawów Intel® NUC za pomocą systemu Windows® 10.

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.