Intel® System Support Utility dla systemu operacyjnego Linux*

18895
7/13/2017

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje wersję 1.0 systemu Intel® System Support Utility (Intel® SSU) dla systemu operacyjnego Linux*.

Dostępne pliki do pobrania

 • Red Hat Enterprise Linux 6.7*, OS Independent, Ubuntu Family*, SUSE Linux Family*, Linux*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1*, Red Hat Linux Family*, Red Hat Enterprise Linux 7.2*
 • Rozmiar: 23.2 KB
 • SHA1: C8E85F6B576ADC8EC1879A08A93B2C2E3665A4CF

Szczegółowy opis

Czy istnieje wersja systemu Windows* dla Intel® System Support Utility (Intel® SSU)?

Tak, Intel SSU dla systemu operacyjnego Windows można pobrać tutaj.

Celu

Intel SSU dla systemu operacyjnego Linux* to autonomiczne narzędzie, które wykonuje szczegółowe skanowanie i zgłaszanie informacji o systemie komputerowym, aby pomóc Ci w rozwiązywaniu problemów z obsługą klienta. Intel SSU dla systemu Linux generuje plik wyjściowy, który może zostać zapisany, wyświetlony i udostępniony przez użytkownika.

Uwaga: Dane osobowe nie są gromadzone. Firma Intel zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników. Patrz Informacje o ochronie danych w firmie Intel.

Wersji

W celu uzyskać więcej informacji, zobacz uwagi na temat wersji, takie jak:

 • Obsługa systemów operacyjnych
 • Plik wyjściowy obsługiwany w Intel SSU interfejsie użytkownika systemu Windows
 • Intel® SSU skrypt dla systemu Linux
 • Wymagany dostęp główny
 • Informacje pomocy
 • Kody zakończenia
 • Logowanie innych firm
 • Ssu. Lista parametrów SH & definicje
 • Jak uruchamiać ssu.sh z terminalu & przykłady linii poleceń
 • Dodatkowe wymagania dotyczące biblioteki lub narzędzi

Pobieranie pliku

 • Plik - ssu.system.gz
 • Zawiera - ssu.sh i readme

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.