Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 for STK1A32SC

18896
9/30/2020

Wprowadzenie

Installs the wireless driver for the Intel® Wireless Adapter installed in the Intel® Compute Stick STK1A32SC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 27.1 MB
  • SHA1: 1E715799B9E7D6EC2A4018B4EC1610B7DF5AD491
  • Windows 10, 32-bit*
  • Rozmiar: 7.4 MB
  • SHA1: 781320759FCCE2C1C3F37438FD950C2F173C7F8C

Szczegółowy opis

Purpose

Installs the wireless driver for the Intel® Wireless Adapter installed in the Intel® Compute Stick STK1A32SC.

What's new

See the release notes for what's new or fixed, known issues, and supported hardware.

Which file to choose?

Download the file that applies to your operating system:

  • WIFI_Win10_32_21.90.3.exe - for 32-bit versions of Windows® 10
  • WIFI_Win10_64_21.90.3.exe - for 64-bit versions of Windows 10

Not sure if this is the right driver for your Intel® Compute Stick?

Run Intel® Driver & Support Assistant to automatically detect updates.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.