Sterownik oparty na technologii Intel® Bluetooth® dla systemu Windows 7* dla intel® NUC

18903
9/3/2017

Wprowadzenie

Instaluje sterownik technologii Intel® Wireless Bluetooth® dla systemu Windows 7*, dla karty bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 7, 32-bit*
  • Rozmiar: 25.8 MB
  • SHA1: 1C38A8F90215AA44552810015FE3D5CE50E1FE66
  • Windows 7, 64-bit*
  • Rozmiar: 27.8 MB
  • SHA1: C8E6FD0F98E23C90D04EBE0441D1DDE00F6DCA88

Szczegółowy opis

Ostrzeżenie
Klient Firmy Firm sekusja,, ponieważ dotyczy produktów o "wyeksualnej wersji", może zawierać luki w zabezpieczenia Firma Intel nie zamierza oferować aktualizacji w celu łagodzenia zagrożeń bezpieczeństwa w tym oprogramowaniu, niezależnie od tego, czy są obecnie znane, czy wykrywane w przyszłości. OPROGRAMOWANIE TO JEST DOSTARCZANE "W STANIE OBECNYM" BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŻONEJ WPROST LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIEODŚWIETLINIA LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje ani nie przejmuje odpowiedzialności za dokładność lub kompletność jakichkolwiek informacji, tekstów, kart graficznych, łączy lub innych elementów oprogramowania.

Cel

Instaluje sterowniki technologii Intel® Wireless Bluetooth® dla systemu Windows 7*, dla karty bezprzewodowej zainstalowanej w intel® NUC.

Który plik wybrać?

Pobierz plik odnoszący się do Twojego systemu operacyjnego:

  • BT_Win7_32_19.70.0.exe — wersje 32-bitowe dla systemu Windows 7*
  • BT_Win7_64_19.70.0.exe — wersja 64-bitowa dla systemu Windows 7*

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC? Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.