sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows 7*/8.1* dla NUC5CPYH, NUC5PPYH

18906
4/4/2017

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje sterownik grafiki HD Intel® dla zestaw Intel® NUC NUC5PGYH za pomocą systemu Windows 7* i 8.1*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Rozmiar: 205.1 MB
  • SHA1: C5DCB59E68CD048952645CA15250EE553B27C031

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania instaluje sterownik grafiki HD Intel® dla zestaw Intel® NUC NUC5PGYH za pomocą systemu Windows 7* i 8.1*.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.