Narzędzie do wykrywania skutków i łagodzenia skutków INTEL-SA-00075

18909
9/12/2017

Wprowadzenie

Ten rekord zawiera pliki do pobrania i dokumentację oprogramowania w celu ustalenia, czy problem ma wpływ na system, udokumentowany w poradniku bezpieczeństwa INTEL-SA-00075.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
  • Rozmiar: 13.2 MB
  • SHA1: B57AF4EAEF2CEA78CC80BA61FF4BD5E79F99BEA5

Szczegółowy opis

Celu

Narzędzie do wykrywania skutków i łagodzenia skutków INTEL-SA-00075 pomoże w wykrywaniu i łagodzeniu skutków luki w zabezpieczeniach opisanej w dokumencie INTEL-SA-00075. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z poradnikami bezpieczeństwa publicznego .

To pobieranie zawiera dwie wersje narzędzia. Pierwszym z nich jest interaktywne narzędzie GUI, które po uruchomieniu wykrywa szczegóły sprzętu i oprogramowania urządzenia i zapewnia ocenę ryzyka. Ta wersja jest zalecana w przypadku, gdy pożądana jest lokalna ocena systemu. Ta wersja nie zapewnia zautomatyzowanej pomocy w zakresie łagodzenia skutków.

Druga wersja narzędzia to plik wykonywalny na konsoli, który zapisuje informacje o wykrywaniu w rejestrze Windows* i/lub pliku XML. Ta wersja jest wygodniejsze dla administratorów IT, którzy chcą dokonać masowych odkryć na wielu maszynach, aby znaleźć systemy ukierunkowane na aktualizacje oprogramowania sprzętowego lub do wdrożenia czynników ograniczających skutki. To narzędzie zapewnia zautomatyzowaną pomoc w łagodzeniu skutków.

Dodatkowe informacje

  • Użytkownicy systemu Linux* mogą korzystać z narzędzia Linux.
  • Dodatkowe informacje dotyczące tego problemu można znaleźć w pomocy technicznej firmy Intel.
  • To połączone narzędzie zastępuje wcześniej wydane narzędzie Discovery Tool i podręcznik łagodzenia skutków.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.