Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF dla UEFI

18911
2/22/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF dla UEFI. (00.01.0012) przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 24.5 MB
 • SHA1: D16BFADFCAF0E0F49A499C3A605E2C1C5467DE67
 • Rozmiar: 5.9 KB
 • SHA1: 1837F6EE83DA2FAC883AA0733DD5983D9B6C09AA
 • Rozmiar: 28.1 KB
 • SHA1: B1EDB3A23B181C11BF09F8604F0C47EA3758822A
 • Rozmiar: 5.7 KB
 • SHA1: 52AD69724CDB8F4222A938B57258BB1D82DA88FD
 • Rozmiar: 30.5 KB
 • SHA1: 888042B9B2F4A7E70D6850C05F6F3E0B92047C4A

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE należy używać tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP), jeśli system jest blokiem Intel® Data Center Block dla chmury nutanix enterprise, wspomniany system opiera się na * Prism Life Cycle Manager firmy Nutanix w przypadku wszelkich aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie Menedżer cykli życia nutanix*. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następującewymagania:

 • System BIOS — 00.01.0009
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.00.04.288
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.29
 • FRUSDR – 1,29

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF oraz odpowiednią rodzinę System serwerowy Intel® R1000WF i rodzinę System serwerowy Intel® R2000WF — do wykorzystania w wewnętrznej, ujednoliconej, rozszerzonej interfejsie sprzętowym (UEFI) firmy Intel.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące oprogramowanie sprzętowe systemu na poziomie produkcyjnym
Aktualizacje:

 • System BIOS — 00.01.0012
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.00.04.294
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.43.33e8d6b4
 • FRUSDR – 1,43

Narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

 • iFlash32_V14_1_Build10
 • FWPIAUPD_v14_1_Build12
 • FRUSDR_V14_1_Build11

Obsługiwane produkty

 • Rodzina Intel® Server Board S2600WF
 • Rodzina System serwerowy Intel® R1000WF
 • Rodzina System serwerowy Intel® R2000WF

Ważna uwaga

Obniżenie bmc poniżej 1.43.660a4315 nie jest obsługiwane ze względu na zmianę wersji zabezpieczeń.

Ogólna procedura instalacji

1. Rozpakaj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego
nośnika wymiennego (pendrive USB)
2. Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie, aby został zaktualizowany
3. Zasilanie serwera i ładowanie powłoki uEFI
4. Rozpocznij proces aktualizacji uruchomiony przez startup.nsh.
5. Zrestartuj system po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji.

Aby zobaczyć aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Jeśli system nie spełnia obecnie powyższych wymagań dotyczących oprogramowania sprzętowego systemu,
należy pobrać wcześniej opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SUP) i zaktualizować
opisanych przez system wersji oprogramowania sprzętowego przed aktualizacją systemu;
stos oprogramowania sprzętowego dołączonego do tego pakietu.

Dodatkowe informacje

Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji oraz plikami instrukcji odczytu i aktualizacji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, naprawy błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.