Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF dla UEFI

18911
10/26/2017

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF dla UEFI. (00.01.0009) przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 27.4 MB
 • SHA1: A6AF04CDD4800EF0A428D7BA1D1D4482EDA9795A
 • Rozmiar: 6.2 KB
 • SHA1: ECE25B6AC6D424BBAD454AB022BFA46499576DAB
 • Rozmiar: 17.1 KB
 • SHA1: F6E325194435F2FA9C2596597D48990A949CF36D
 • Rozmiar: 5.5 KB
 • SHA1: C175DE799BDDB047ABBBEDAF0BA7737528A01380
 • Rozmiar: 24.8 KB
 • SHA1: EE4B39CBFD0CF5611B63C6B914F49A0F603F4F3C

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE należy korzystać z tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP), jeśli system jest® intel data center block dla Nutanix* Enterprise Cloud, wspomniany system opiera się na Prism Life Cycle Manager firmy Nutanix w przypadku wszelkich aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę menedżera cyklu życia Nutanix*. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

 • System BIOS — 00.01.0004
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.00.03.219
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.04
 • FRUSDR – 1,04

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF oraz odpowiednią rodzinę System serwerowy Intel® R1000WF oraz System serwerowy Intel® R2000WF — do użytku z wbudowaną technologią firmy Intel, ujednoliconą, rozszerzoną powłoką interfejsu oprogramowania sprzętowego (UEFI).

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące oprogramowanie sprzętowe systemu na poziomie produkcyjnym
Aktualizacje:

 • System BIOS — 00.01.0009
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.00.04.288
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.29.7d703f59
 • FRUSDR – 1,29

Obsługiwane produkty

 • Rodzina Intel® Server Board S2600WF
 • Rodzina System serwerowy Intel® R1000WF
 • Rodzina System serwerowy Intel® R2000WF

Ważna uwaga

Obniżenie bmc poniżej 1.43.660a4315 nie jest obsługiwane ze względu na zmianę wersji zabezpieczeń.

Ogólna procedura instalacji

1. Rozpakaj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego
nośnika wymiennego (pendrive USB)
2. Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie, aby został zaktualizowany
3. Zasilanie serwera i ładowanie powłoki uEFI
4. Rozpocznij proces aktualizacji uruchomiony przez startup.nsh.
5. Zrestartuj system po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji.

Dodatkowe informacje

Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji oraz plikami instrukcji odczytu i aktualizacji , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, naprawy błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.