Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF dla UEFI

18911
7/23/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF dla UEFI. (02.01.0012), przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 31.6 MB
 • SHA1: B50CEE26B6EC8B8A6F57068E4EFD874D8AA28E2C

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE należy korzystać z tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP), jeśli system jest® intel data center block dla Nutanix* Enterprise Cloud, wspomniany system opiera się na Prism Life Cycle Manager firmy Nutanix w przypadku wszelkich aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę menedżera cyklu życia Nutanix*. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

 • System BIOS — 02.01.0011
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.339
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.42.d0b788a4
 • FRUSDR – 1,99

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF oraz odpowiednią rodzinę System serwerowy Intel® R1000WF oraz System serwerowy Intel® R2000WF — do użytku z wbudowaną technologią firmy Intel, ujednoliconą, rozszerzoną powłoką interfejsu oprogramowania sprzętowego (UEFI).

Celu

Ten pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego obsługuje rodziny skalowalnych procesorów Intel® Xeon® jedenastej i drugiej generacji

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego dla systemu na poziomie produkcyjnym, w tym FW 01.02.00.5395 dla Intel® Optane™ DC pamięci trwałej. Jeśli posiadasz moduły DIMM Intel® Optane™ DC pamięci trwałej z innym oprogramowaniem, zainstaluj ten, zgodnie z poniższą ogólną procedurą instalacji:

 • System BIOS — R02.01.0012
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.381
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.48.89b32e0d
 • FRUSDR – 2,00
 • Oprogramowanie sprzętowe pamięci trwałej Intel® Optane™ DC (DCPMM) — 01.02.00.5435

Ważne informacje:

Począwszy od BMC 2.22.59c3b83a, kiedy tryb kontroli zasad KCS jest skonfigurowany jako "Odmowa WSZYSTKIM" w EWS BMC, BMC i FRUSDR nie mogą zostać zaktualizowane/obniżone w oparciu o oczekiwane zachowanie. Aktualizacje nadal można wykonać za pomocą Redfish lub BMC EWS.

Ten pakiet SUP zawiera oprogramowanie FW 01.02.00.5417 w przypadku Intel® Optane™ DC pamięci trwałej (DCPMM), jeśli moduły DIMM DCPMM z inną jednostką oprogramowania operacyjnego, prosimy o zainstalowanie tego zestawu zgodnie z poniższą ogólną procedurą instalacji.

Dodatkowy parametr dla ipmitool przez sieć LAN jest wymagany, ponieważ oprogramowanie sprzętowe BMC 1.90, gdy Pakiet Ci wciąż jest wyłączony, a pakiet Citool Suite 17 domyślnie się otwiera. "-C 17" jest koniecznością przy użyciu narzędzia ipmi, aby uzyskać dostęp do BMC LAN.

Cinasz Suite 17 został po raz pierwszy wprowadzony w narzędziu ipmitool 1.8.18 w dniu 8 października 2016 r. Musisz zaktualizować ipmitool do tej wersji lub nowszej, wcześniejsza wersja narzędzia ipmi nie ma wsparcia Civita 17.

ipmitool nie działa dobrze podczas pracy w sieci o dużym obciążeniu. Zalecamy dodanie dodatkowego limitu czasu za pomocą "-N 5". Dla RMCP+, domyślny czas to 1 sekunda, co nie wystarcza. Limit czasu ustawiony będzie na 5 sekund.

W ten sposób polecenie będzie wyglądać:
ipmitool –I lan rządzant –H ip –U user –P password –C 17 –N 5 command
Więcej informacji można znaleźć w załączonym dokumencie "TA-1143_Extra_parameters_needed_for_ipmitool.pdf".

Obniżenie bmc poniżej 1.43.660a4315 nie jest obsługiwane ze względu na zmianę wersji zabezpieczeń.

Ogólna procedura instalacji

 1. Rozpakaj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego wymiennego nośnika (pendrive USB).
 2. Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie, który ma zostać zaktualizowany.
 3. Zasilaj serwer i ładuj powłokę UEFI.
 4. Rozpocznij proces aktualizacji poprzez uruchomienie strony Startup.nsh.
 5. Uruchom system ponownie po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji.
 6. Jeśli Intel® Optane™ DC pamięć trwała jest zainstalowana, uruchom Startup.nsh po raz drugi po pierwszym restarcie, aby uaktualnić Intel® Optane™ DC oprogramowanie sprzętowe pamięci trwałej.

Aby zobaczyć aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Dodatkowe informacje

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji oraz plikami instrukcji odczytu i aktualizacji , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, naprawy błędów i znanych problemów.
 • Kliknij łącze Readme (PDF), aby pobrać instrukcje aktualizacji systemu BIOS w chińskim uproszczonym.
 • Pakiet ten zawiera pliki odzyskiwania systemu BIOS. Zapoznaj się z instrukcjami odzyskiwania systemu BIOS w informacjach o wersji systemu BIOS w tym pakiecie.
 • Zapoznaj się z następującymi przewodnikami instalacyjnymi systemu operacyjnego P1, aby obejść problem sterownika P2A ASPEED:
  • RHEL73_InstallationGuide_Rev1.00
  • SLES12_InstallationGuide_Rev1.00
  • WinSrv16_InstallationGuide_Rev1.00

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.