Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF dla UEFI

18911
2/24/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF dla UEFI (02.01.0013), przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 32.3 MB
 • SHA1: 1C531F33DE54132FC973CDE8EB88A6AB5B458246

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE należy korzystać z tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP), jeśli system jest intel® data center block dla Nutanix* Enterprise Cloud, wspomniany system opiera się na Prism Life Cycle Manager firmy Nutanix w przypadku wszelkich aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie Menedżer cykli życia nutanix*. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania
Minimalna wersja aktualnego systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego jest wymagana do wykonania nowej aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego. Jeśli spróbujesz uaktualnić system BIOS bezpośrednio ze starszej wersji do nowej wersji, ale nie spełniasz wymagań dotyczących oprogramowania sprzętowego, uaktualnienie może się nie udać. Przed wykonaniem nowej aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego sprawdź aktualne wersje systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego na twoich systemach serwerowych. Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następującewymagania:

 • System BIOS — R02.01.0012
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.381
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.48.89b32e0d
 • FRUSDR – 2,00

Jeśli system nie spełnia obecnie wymagań BIOS i oprogramowania sprzętowego, przed aktualizacją systemu do stosu oprogramowania sprzętowego dołączonego do pobranego pakietu oprogramowania sprzętowego należy pobrać wcześniej opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SUP) i zaktualizować system do wyekskrywanych zmian w oprogramowaniu sprzętowym. Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF oraz odpowiednią rodzinę System serwerowy Intel® R1000WF i rodzinę System serwerowy Intel® R2000WF — do wykorzystania w wewnętrznej, ujednoliconej, rozszerzonej interfejsie sprzętowym (UEFI) firmy Intel.

Celu

Ten pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego obsługuje rodziny skalowalnych procesorów Intel® Xeon® jedenastej i drugiej generacji

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym, w tym FW 01.02.00.5395 dla Intel® Optane™ DC pamięci trwałej. Jeśli posiadasz moduły DIMM Intel® Optane™ DC pamięci trwałej z innym oprogramowaniem, zainstaluj ten, zgodnie z poniższą ogólną procedurą instalacji:

 • System BIOS — 02.01.0013
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.423
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.48.ce3e3bd2
  • Przeczytaj TA-1161 o implementacji zasad złożoności hasła dla tej wersji BMC
 • FRUSDR – 2.01
 • Oprogramowanie sprzętowe pamięci trwałej Intel® Optane™ DC (DCPMM) — 01.02.00.5444

Ważne informacje:

Począwszy od BMC 2.22.59c3b83a, kiedy tryb kontroli zasad KCS jest skonfigurowany jako "Odmowa WSZYSTKIM" w EWS BMC, BMC i FRUSDR nie mogą zostać zaktualizowane/obniżone w oparciu o oczekiwane zachowanie. Aktualizacje nadal można wykonać za pomocą Redfish lub BMC EWS.

Ten pakiet SUP zawiera oprogramowanie FW 01.02.00.5417 dla Intel® Optane™ DC pamięci trwałej (DCPMM), jeśli moduł DIMM DCPMM z inną jednostką oprogramowania (FW) został zainstalowany zgodnie z poniższą ogólną procedurą instalacji.

Dodatkowy parametr dla ipmitool przez sieć LAN jest wymagany, ponieważ oprogramowanie sprzętowe BMC 1.90, gdy Pakiet Ci wciąż jest wyłączony, a pakiet Citool Suite 17 domyślnie się otwiera. "-C 17" jest koniecznością przy użyciu narzędzia ipmi, aby uzyskać dostęp do BMC LAN.

Cinasz Suite 17 został po raz pierwszy wprowadzony w narzędziu ipmitool 1.8.18 w dniu 8 października 2016 r. Musisz zaktualizować ipmitool do tej wersji lub nowszej, wcześniejsza wersja narzędzia ipmi nie ma wsparcia Civita 17.

ipmitool nie działa dobrze podczas pracy w sieci o dużym obciążeniu. Zalecamy dodanie dodatkowego limitu czasu za pomocą "-N 5". Dla RMCP+, domyślny czas to 1 sekunda, co nie wystarcza. Limit czasu ustawiony będzie na 5 sekund.

W ten sposób polecenie będzie wyglądać:
ipmitool –I lan rządzant –H ip –U user –P password –C 17 –N 5 command
Więcej informacji można znaleźć w załączonym dokumencie "TA-1143_Extra_parameters_needed_for_ipmitool.pdf".

Obniżenie bmc poniżej 1.43.660a4315 nie jest obsługiwane ze względu na zmianę wersji zabezpieczeń.

Ogólna procedura instalacji

 1. Rozpakaj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego wymiennego nośnika (pendrive USB).
 2. Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie, który ma zostać zaktualizowany.
 3. Zasilaj serwer i ładuj powłokę UEFI.
 4. Rozpocznij proces aktualizacji poprzez uruchomienie strony Startup.nsh.
 5. Uruchom system ponownie po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji.
 6. Jeśli Intel® Optane™ DC pamięć trwała jest zainstalowana, uruchom startup.nsh po raz drugi po pierwszym restarcie, aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe pamięci trwałej Intel® Optane™ DC.

Aby zobaczyć aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Dodatkowe informacje

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji oraz plikami instrukcji odczytu i aktualizacji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, naprawy błędów i znanych problemów.
 • Kliknij łącze Readme (PDF), aby pobrać instrukcje aktualizacji systemu BIOS w chińskim uproszczonym.
 • Pakiet ten zawiera pliki odzyskiwania systemu BIOS. Zapoznaj się z instrukcjami odzyskiwania systemu BIOS w informacjach o wersji systemu BIOS w tym pakiecie.
 • Zapoznaj się z następującymi przewodnikami instalacyjnymi systemu operacyjnego P1, aby obejść problem sterownika P2A ASPEED:
  • RHEL73_InstallationGuide_Rev1.00
  • SLES12_InstallationGuide_Rev1.00
  • WinSrv16_InstallationGuide_Rev1.00

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.