Rodzina Bios® Intel® S2600WF i pakiet aktualizacji oprogramowania układowego dla UEFI

18911
12/3/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania układowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF dla UEFI (02.01.0014), przeczytaj zależności oprogramowania układowego w sekcji wymagania.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 32.4 MB
 • SHA1: DF6A03556142FDC68F472C571584B8016CB1FF47

Szczegółowy opis

Uwaga:

Nie używaj tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP), jeśli system jest intel® Data Center Block dla Nutanix* Enterprise Cloud, wspomniany system opiera się na Programie Cyklu Życia Prism firmy Nutanix w przypadku aktualizacji oprogramowania układowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Nutanix* Life Cycle Manager. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania układowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania

Minimalna wersja bieżącego systemu BIOS i oprogramowania układowego są wymagane do przeprowadzenia nowej aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania układowego. Jeśli spróbujesz uaktualnić bezpośrednio ze starszej wersji systemu BIOS do nowej wersji, ale nie spełnisz wymagań oprogramowania układowego, uaktualnienie może się nie powieść. Przed wykonaniem nowej aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania układowego należy sprawdzić aktualne wersje systemu BIOS i oprogramowania układowego w systemach serwerowych. Aby zaktualizować stos oprogramowania układowego systemu do wersji zawartych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania układowego systemu w systemie musi spełniać następujące kryteria:

 • System BIOS - R02.01.0013
 • Oprogramowanie sprzętowe ME - 04.01.04.423
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC - 2.48.ce3e3bd2
 • FRUSDR - 2,01

Jeśli system nie spełnia obecnie wymagań systemu BIOS i oprogramowania układowego, należy pobrać wcześniej opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SUP) z listy Inne wersje tej strony internetowej i zaktualizować system do poprzednich opisanych wersji oprogramowania układowego przed zaktualizowaniem systemu do stosu oprogramowania układowego zawierającego pobrany pakiet aktualizacji oprogramowania układowego. Niepowodzenie w uzyskaniu wymaganego stosu oprogramowania układowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Przegląd

Ten rekord do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania układowego dla rodziny serwerowych płyt intel® S2600WF oraz odpowiedni systemów serwerowych Intel® R1000WF i Intel® Server System R2000WF — do użytku z wbudowaną technologią powłoką Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) firmy Intel.

Cel

Ten pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego obsługuje rodziny skalowalnych procesorów Intel® Xeon® 1. i 2. generacji

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania układowego systemu na poziomie produkcyjnym, w tym FW 01.02.00.5395 dla intel® Optane™ DC Persistent Memory. Jeśli moduły Intel® Optane™ DC Persistent Memory DIMM zostały odebrane z innym modułem FW, zainstaluj ten moduł zgodnie z poniższą ogólną procedurą instalacji:

 • System BIOS - 02.01.0014
 • Oprogramowanie sprzętowe ME - 04.01.04.505
 • Oprogramowanie układowe BMC - 2.86.2da97d3f
  • Przeczytaj TA-1161 o implementacji reguł złożoności haseł dla tej wersji BMC
 • FRUSDR - 2,02
 • Intel® Optane™ DC Persistent Memory Firmware (DCPMM) — 01.02.00.5446

Ważne uwagi:

Począwszy od BMC 2.22.59c3b83a, gdy tryb kontroli zasad KCS jest skonfigurowany jako "Odmów WSZYSTKIEGO" w BMC EWS, BMC i FRUSDR nie można uaktualnić/obniżyć zgodnie z oczekiwaniami zachowania. Aktualizacje mogą być nadal wykonywane za pośrednictwem Redfish lub BMC EWS

Ten pakiet SUP zawiera FW 01.02.00.5417 dla Intel® Optane™ DC Persistent Memory (DCPMM), jeśli otrzymałeś moduły DCPMM DIMM z innym FW, zainstaluj ten moduł zgodnie z ogólną procedurą instalacji poniżej.

Dodatkowy parametr dla ipmitool przez LAN jest wymagany, ponieważ oprogramowanie układowe BMC 1.90, ponieważ Cipher Suite 3 jest wyłączony i domyślnie otwiera tylko Cipher Suite 17, "-C 17" jest koniecznością podczas korzystania z ipmitool w celu uzyskania dostępu do BMC LAN.

Cipher Suite 17 został po raz pierwszy wprowadzony w ipmitool 1.8.18 w dniu 8 października 2016 r., Musisz zaktualizować ipmitool do tej wersji lub nowszej, wcześniejsze wersje ipmitool nie mają obsługi Cipher 17.

ipmitool nie działa dobrze podczas pracy w sieci o dużym obciążeniu. Zalecamy dodanie dodatkowego limitu czasu za pomocą "-N 5". Wartość domyślna to 1 sekunda dla RMCP+, co nie wystarczy. –N 5 ustawi 5 sekund jako limit czasu.

Tak więc polecenie będzie wyglądać tak:

polecenie ipmitool –I lanplus –H ip –U użytkownik –hasło P –C 17 –N 5

Więcej informacji można znaleźć w dołączonym "TA-1143_Extra_parameters_needed_for_ipmitool.pdf".

Obniżenie wersji BMC poniżej 1.43.660a4315 nie jest obsługiwane ze względu na zmianę wersji zabezpieczeń.

Ogólna procedura instalacji

 1. Rozpakuj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego nośnika wymiennego (dysku flash USB).
 2. Włóż dysk flash USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie, który ma zostać zaktualizowany.
 3. Włącz serwer i załaduj powłokę UEFI.
 4. Rozpocznij proces aktualizacji, uruchamiając plik Startup.nsh.
 5. Uruchom ponownie system po pomyślnym zakończeniu procesu aktualizacji.
 6. Jeśli zainstalowana jest pamięć trwała Intel® Optane™ DC, uruchom startup.nsh po raz drugi po pierwszym ponownym uruchomieniu, aby uaktualnić oprogramowanie układowe pamięci trwałej Intel® Optane™ DC.

Aby wyświetlić aktualizacje oprogramowania układowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Dodatkowe uwagi

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania układowego należy zapoznać się najpierw z informacjami o wersji oraz plikami readme i instrukcjami aktualizacji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.
 • Kliknij łącze Readme (PDF), aby pobrać instrukcje aktualizacji systemu BIOS w języku chińskim uproszczonym.
 • Ten pakiet zawiera pliki odzyskiwania systemu BIOS. Zapoznaj się z instrukcjami odzyskiwania systemu BIOS w informacjach o wersji systemu BIOS w tym pakiecie.
 • Zapoznaj się z następującymi przewodnikami instalacji systemu operacyjnego P1, aby obejść problem ze sterownikiem P2A ASPEED:
  • RHEL73_InstallationGuide_Rev1,00
  • SLES12_InstallationGuide_Rev1,00
  • WinSrv16_InstallationGuide_Rev1.00

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.