Intel Widi (wycofany z produkcji)

18964
5/10/2017

Wprowadzenie

Powiadomienie o wycofaniu z produkcji plików Intel WiDi i Intel Pro WiDi dla systemu Windows

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 70.3 KB
  • SHA1: 3B3800C706DEB50714275C3BF179F609FCDB1B43

Szczegółowy opis

Firma Intel zakończyła marketing i opracowywanie aplikacji dla Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) i Intel® Pro Wireless Display (Intel® Pro WiDi) oraz powiązanych programów certyfikacji odbiorników ze skutkiem natychmiastowym.

Ponieważ standard Miracast* jest standardowo obsługiwany w systemach operacyjnych Windows® 10 i Windows 8.1* dla wyświetlaczy bezprzewodowych z dużymi wrażeniami użytkowników, firma Intel przekierowuje zasoby i skupia się na przyszłych dziedzinach rozwoju.

Dowiedz się więcej

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.