Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla NUC6i7KYK

18992
1/29/2016

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla zestaw Intel® NUC NUC6i7KYK.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 2.7 MB
  • SHA1: BC64FCDB2354C252B86C69AE57482E98777F3CC2

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla zestaw Intel® NUC NUC6i7KYK.

Przed instalacją innych sterowników należy najpierw zainstalować to oprogramowanie po instalacji systemu operacyjnego Windows*. To działanie gwarantuje, że system Windows rozpoznaje wszystkie komponenty chipsetu. Jeśli system operacyjny nie może zidentyfikować wszystkich komponentów chipsetu, mogą wystąpić następujące problemy:

  • Żółte znaki zapytania w Menedżerze urządzeń
  • Nieznany sprzęt w Menedżerze urządzeń

Uwaga

Po zainstalowaniu Oprogramowanie mikroukładu Intel na komputerze Intel NUC nie ma potrzeby aktualizacji do późniejszej wersji.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.