Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV Trwały pakiet referencyjny

19001
4/12/2018

Wprowadzenie

Pakiet ten zawiera trwałe zestawienie lub próbkę zawierającą możliwą konfigurację (1.5.310).

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*
  • Rozmiar: 1.2 GB
  • SHA1: 8530ADFAF604597C1D9E7D81B7243F574944F366

Szczegółowy opis

Ten pakiet jest załatany przed luką w zabezpieczeniach side-channel.

Zapoznaj się z tą tabelą , aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Pakiet ten zawiera trwały punkt odniesienia lub próbkę, aby pokazać możliwe konfiguracje. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, pobierz podręcznik oprogramowania.

Notatki

  • Ten obraz wymaga również vca_rootfs_-tree.platform.gz (dołączonej do pakietu).
  • Obraz ten uruchamia minimalny obraz, a wszystkie inne foldery są zamontowane z powrotem do udostępniania systemu NFS na hoście.
  • Obraz zawiera jądro referencyjne (to z zastosowaną Intel® Media Server Studio poprawkami) i zawiera najnowszą publicznie opublikowaną wersję społeczności Intel® Media Server Studio.

Użyj sumy kontrolnej poniżej, aby potwierdzić integralność pliku:

md5: 24b0c88159d0211f30364947ece6f535

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.