Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV Trwały pakiet referencyjny

19001
4/27/2018

Wprowadzenie

Ten pakiet zawiera próbkę Ubuntu* 16.04.3, trwały referencyjny obraz Intel® Visual Compute Accelerator (2.1).

Dostępne pliki do pobrania

  • Ubuntu 16.04*
  • Rozmiar: 890.7 MB
  • SHA1: 7738C7E7CFB17BEAD76344869BB542EBC740AC48

Szczegółowy opis

Ten pakiet jest załatany przed luką w zabezpieczeniach side-channel.

Zapoznaj się z tą tabelą , aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Przegląd

To pobieranie zawiera trwały referencyjny obraz Intel® Visual Compute Accelerator rozruchowy (Intel® VCA). Intel® Visual Compute Accelerator z tego obrazu uruchamia swój system operacyjny Ubuntu*.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, pobierz podręcznik oprogramowania.

Notatki

  • Wszystkie żądania dysków odczytu/zapisu systemu operacyjnego karty są obsługiwane przez sterownik Intel VCA BlockIO.

  • Obraz zawiera jądro referencyjne (jądro z zastosowanymi Intel® Media Server Studio poprawkami) i zawiera zestaw SDK Intel® Media Server Studio 2017 R3 Community Edition, bez pakietu Przykłady multimediów.

Użyj sumy kontrolnej poniżej, aby potwierdzić integralność pliku:

MD5: ac991aaa783bd139e4328cd2a7d8c0

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.