Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV Trwały pakiet referencyjny

19001
12/24/2018

Wprowadzenie

Pakiety te zawierają Ubuntu* 16.04.3 i CentOS* 7.4, trwałe odniesienia do uruchamiania obrazów Intel® Visual Compute Accelerator (2.3.26).

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*
  • Rozmiar: 1,010.5 MB
  • SHA1: 6275B5B6F1AE54714D3194B985FA5CA0BD6361E6
  • Ubuntu 16.04*
  • Rozmiar: 800 MB
  • SHA1: 8743B01673A00136218B9AC0EF16A8CC717DB99C

Szczegółowy opis

Ten pakiet został poprawiony w celu ochrony przed luką w zabezpieczeniach bocznego kanału.

Zapoznaj się z tą tabelą , aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Przegląd

To pobieranie zawiera trwały referencyjny obraz Intel® Visual Compute Accelerator rozruchowy (Intel® VCA). Na zdjęciach Intel® Visual Compute Accelerator za pomocą systemu operacyjnego Ubuntu* lub CentOS*.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, pobierz podręcznik oprogramowania.

Notatki

  • Wszystkie żądania dysków odczytu/zapisu systemu operacyjnego karty są obsługiwane przez sterownik Intel VCA BlockIO.

  • Obrazy zawierają jądro referencyjne (jądro z zastosowanymi Intel® Media Server Studio poprawkami) i zawierają zestaw Intel® Media Server Studio 2018 R1 Community Edition SDK, bez pakietu Przykłady multimediów.

Użyj poniższych sum kontrolnych, aby zweryfikować integralność plików:

IntelVisualComputeAccelerator_Persistent_Reference_CentOS_7.4_k4.14.20_2.3.26.zip
MD5: b45c998f75ad3f05f7f432bbf7680c4c

IntelVisualComputeAccelerator_Persistent_Reference_Ubuntu_16.04.3_2.3.26.zip
MD5: 3b50ee9f6b7e2fb68c5dd7d20388603c

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.