Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV Volatile Reference Package

19002
4/12/2018

Wprowadzenie

Pakiet ten zawiera referencyjny układ ulotny lub próbkę zawierającą możliwą konfigurację (1.5.310).

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*
  • Rozmiar: 1.1 GB
  • SHA1: C829381C4CC8E3CA76D3604C541EA058F8C0DE59

Szczegółowy opis

Ten pakiet jest załatany przed luką w zabezpieczeniach side-channel.

Zapoznaj się z tą tabelą, aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Pobierz pakiet Intel® Visual Compute Accelerator volatile reference package. Ulotny obraz znajduje się na dysku RAM. Po wykonaniu ponownego uruchamiania hosta cały obraz zostanie usunięty z dysku RAM. Jeśli wymagane jest trwałe zestawienie lub przykładowy obraz, sprawdź trwały pakiet referencyjny. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, pobierz podręcznik oprogramowania.

Notatki

  • Obraz zawiera jądro referencyjne (to z zastosowanymi Intel® Media Server Studio poprawkami) i zawiera wersję społeczności Intel® Media Server Studio 2017 R2 (bez pakietu próbek multimediów).
  • Obraz jest testowany przez zespół walidacji w ograniczony sposób (jedynie w przypadku scenariuszy podstawowych).

Użyj poniższego sumy kontrolnej, aby potwierdzić integralność pliku po pobraniu:

md5: b1ab3ab5456256edc14feae7e3c5addf

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.