Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV Volatile Reference Package

19002
12/24/2018

Wprowadzenie

Próbka ulotnego odniesienia do uruchamiania Intel® Visual Compute Accelerator kompilacja oprogramowania obrazu (2.3).

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*
  • Rozmiar: 578.6 MB
  • SHA1: 56EAFD124F174FBC79972335F9E3A58E683A7EE7
  • Ubuntu 16.04*
  • Rozmiar: 415.7 MB
  • SHA1: 808A663CF9884D04BB701EF0784CD6FC84BF4380

Szczegółowy opis

Ten pakiet został poprawiony w celu ochrony przed luką w zabezpieczeniach bocznego kanału.

Zapoznaj się z tą tabelą , aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Przegląd

Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) na zdjęciach uruchamia system operacyjny CentOS* lub Ubuntu*. Obraz ulotny jest ładowany do pamięci RAM przed uruchomieniem; w związku z tym żadne zmiany w uruchomionym obrazie nie są zachowane w Intel VCA ponownego uruchamiania węzła. Jeśli wymagany jest trwały obraz referencyjny, sprawdź trwały obraz referencyjny do pobrania.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, pobierz podręcznik oprogramowania.

Notatki

  • Obrazy zawierają jądro referencyjne (jądro z zastosowanymi Intel® Media Server Studio poprawkami) i zawierają zestaw SDK Intel Media Server Studio 2017 R3 Community Edition, bez pakietu Przykłady multimediów.

Użyj poniższych sum kontrolnych, aby potwierdzić integralność pliku:

IntelVisualComputeAccelerator_Volatile_Reference_CentOS_7.4_k4.14.20_2.3.26.zip
MD5: 58e462b7a5ffd8ec74004276a042e8a7

IntelVisualComputeAccelerator_Volatile_Reference_Ubuntu_16.04.3_2.3.26.zip
MD5: 0a0e0d0c7c52dcc2675b545966daf78f

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.