Intel® Visual Compute Accelerator aktualizacja SYSTEMU BIOS VCA1283LVV / VCA1585LMV

19003
12/24/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera obraz systemu BIOS dla Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.3.26).

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 14.5 MB
 • SHA1: AEC23AC65E7D578BC779E20A7008EA8940D7D2E1

Szczegółowy opis

Ten pakiet został poprawiony w celu ochrony przed luką w zabezpieczeniach bocznego kanału.

Zapoznaj się z tą tabelą , aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Celu

To pobieranie zawiera plik binarny do aktualizacji Intel® Visual Compute Accelerator BIOS. Aby uzyskać szczegółowy opis kroków aktualizacji systemu BIOS, pobierz podręcznik użytkownika oprogramowania.

Aby zaktualizować system BIOS, użyj narzędzia vcbakta dołączonego do pakietu produkcyjnego.

Instrukcje aktualizacji systemu BIOS

 1. Przesuń zworkę aktualizacji systemu BIOS użytkownika dla odpowiednich węzłów na zwartą pozycję (zworkę na obu pinach, zamiast tylko jednego). Zworki znajdują się w pobliżu 8-pinowego złącza zasilania. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej lokalizacji, pobierz przewodnik po sprzęcie.
 2. Zasilanie hosta (lub systemu serwerowego).
 3. Resetuj węzły, uruchamiając polecenie resetowania vctul . Uruchom polecenie stanu vctul i poczekaj na powrót stanu węzła do wiadomości bios_up .
 4. Zależy od typu karty VCA:
  • W przypadku VCA wyłącz zasilanie hosta/serwera na kilka sekund.
  • W przypadku VCA2, uruchom vcctl pwrbtn-short. Upewnij się, że status węzłów jest power_off. Zwiększ węzły, uruchamiając ponownie vcctl pwrbtn-short . Status bios-up oznacza gotowość nowego systemu BIOS do użycia. Zaktualizuj system BIOS, uruchamiając polecenie vcctl update-BIOS i poczekaj na ukończenie aktualizacji. Uruchamianie polecenia stanu vctul powinno zwrócić komunikat bios_up , co oznacza, że węzeł został pomyślnie zaktualizowany.

Użyj poniższego sumy kontrolnej, aby potwierdzić integralność pliku po pobraniu:

MD5: 37902c3f698e21a3d497d108e553218

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.