Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / pliki hosta VCA1585LMV

19004
5/24/2017

Wprowadzenie

Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / jądro systemu Linux* VCA1585LMV, sterowniki i daemon/narzędzia do zainstalowania na platformie hosta (1.5.310).

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*
  • Rozmiar: 40.7 MB
  • SHA1: F4444025279261FC985CAFA09D83CC08A8A25C0F

Szczegółowy opis

Ten pakiet jest załatany przed luką w zabezpieczeniach side-channel.

Zapoznaj się z tą tabelą , aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Przegląd

Pakiet ten zawiera jądro Linux*, sterowniki i demona/narzędzia, które należy zainstalować na platformie hosta.

Użyj sumy kontrolnej poniżej, aby potwierdzić integralność pliku:

md5: ae6a37b8b39173b9bf35fea4bad8d7ed

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.