Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / pliki hosta VCA1585LMV

19004
4/27/2018

Wprowadzenie

Pakiety oprogramowania dla hosta Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.1).

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*
  • Rozmiar: 42.9 MB
  • SHA1: 0D48509B34D777E85764A5FF71A9B34E82D15DB7
  • Ubuntu 16.04*
  • Rozmiar: 39.2 MB
  • SHA1: E8B345926A02F8DA1F6410A5768A9BCC683D1650
  • Debian 8.x*
  • Rozmiar: 39.1 MB
  • SHA1: 71021DB83BCEC9ADD33CD8BB899523D7B6B2D931

Szczegółowy opis

Pakiety te zostały załatane pod kątem luki w zabezpieczeniach side-channel.

Zapoznaj się z tą tabelą, aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Celu

Ten plik do pobrania zawiera pakiet binarny z jądrem Linux* z obsługą Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA), pakiet binarny z modułami jądra Intel® VCA oraz pakiet binarny z Intel® VCA narzędziami do zarządzania. Pakiety te przeznaczone są do komputera obsługującego kartę Intel® Visual Compute Accelerator.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, pobierz podręcznik oprogramowania.

Użyj poniższych sum kontrolnych, aby potwierdzić integralność pliku:

IntelVisualComputeAccelerator_Host_CentOS_7.4_2.1.292.zip
MD5: d8ff65cd695860afb106849765c18c26

IntelVisualComputeAccelerator_Host_Debian_8.7_2.1.292.zip
MD5: 8b37700ecc172eedcc3f1e1c9f40efdf

IntelVisualComputeAccelerator_Host_Ubuntu_16.04.3_2.1.292.zip
MD5: a985f16701aa5a307979d00f3e7db34

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.