Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / pliki hosta VCA1585LMV

19004
7/16/2018

Wprowadzenie

Pakiety oprogramowania dla hosta Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.2.29).

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*
  • Rozmiar: 42.9 MB
  • SHA1: 1EED06C7C5716DA78E3D9AA9AA65C79A8991AB12
  • Debian 8.x*
  • Rozmiar: 15.8 MB
  • SHA1: 82E0DB9FE5F43112254F8813B90373E5602D462D
  • Ubuntu 16.04*
  • Rozmiar: 39.2 MB
  • SHA1: 0A20559CA02C9922CB91F90BE0034AC11EBBBFF3

Szczegółowy opis

Pakiety te zostały załatane pod kątem luki w zabezpieczeniach side-channel.

Zapoznaj się z tą tabelą, aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Celu

Ten plik do pobrania zawiera pakiet binarny z jądrem Linux* z obsługą Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA), pakietem binarnym z modułami jądra Intel® VCA oraz pakiet binarny z Intel® VCA narzędziami do zarządzania. Pakiety te przeznaczone są do komputera obsługującego kartę Intel® Visual Compute Accelerator.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, pobierz podręcznik oprogramowania.

Użyj poniższych sum kontrolnych, aby potwierdzić integralność pliku:

IntelVisualComputeAccelerator_Host_CentOS_7.4_2.2.29.zip
MD5: 72964d367a5c673a0348fd4662109b8

IntelVisualComputeAccelerator_Host_Debian_8.7_2.2.29.zip
MD5: 765fe96620bf394c06233842117f4ffa

IntelVisualComputeAccelerator_Host_Ubuntu_16.04.3_2.2.29.zip
MD5: ce4ce062dad79ec01ae393311e5684ac

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.