Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / pliki hosta VCA1585LMV

19004
12/24/2018

Wprowadzenie

Pakiety oprogramowania dla hosta Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.3.26).

Dostępne pliki do pobrania

  • Ubuntu 16.04*
  • Rozmiar: 50 MB
  • SHA1: 8743747DA469AEB1E21BFFDE8CBFAD90994FA2C0
  • Debian 8.x*
  • Rozmiar: 50 MB
  • SHA1: 0BC866CD08700BBB0A4AC54A9382D89EC8CC01FA
  • CentOS 7.4*
  • Rozmiar: 41.8 MB
  • SHA1: 014412BE33E60AC2A00A31C80E6E3B69CC550413

Szczegółowy opis

Pakiety te zostały załatane w celu ochrony przed luką w zabezpieczeniach kanału bocznego.

Zapoznaj się z tą tabelą , aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Celu

Ten plik do pobrania zawiera pakiet binarny z jądrem Linux* z obsługą Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) i pakietem binarnym z modułami jądra Intel® VCA oraz pakiet binarny z Intel® VCA narzędziami do zarządzania. Pakiety te przeznaczone są do komputera obsługującego kartę Intel® Visual Compute Accelerator.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, pobierz podręcznik oprogramowania.

Użyj poniższych sum kontrolnych, aby potwierdzić integralność pliku:

IntelVisualComputeAccelerator_Host_CentOS_7.4_k4.14.20_2.3.26.zip
MD5: 4af8cd339c1a415ae4d470df80dc84a5

IntelVisualComputeAccelerator_Host_Debian_8.7_k4.14.20_2.3.26.zip
MD5: 2ac010a80fb34680d9fa214337ddbd5d

IntelVisualComputeAccelerator_Host_Ubuntu_16.04.3_k4.14.20_2.3.26.zip
MD5: b19ccff1f1b3d01952ba9f0f8331b4be

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.