Pliki do pobrania dla Intel® Falcon 8+ UAS

19016
6/22/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera oprogramowanie sprzętowe i oprogramowanie dla Intel® Falcon 8+. (1.7.6)

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 74.6 MB
 • SHA1: 548F73FFA0C296FC026B26C7FFC5804F75B5AC15
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 166.9 KB
 • SHA1: F7DBF1456BC578D0F304582409A8B71022303F50
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 447.9 KB
 • SHA1: D454A9FCE07F6726AA8A5897E02302696FA327CF
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 267 KB
 • SHA1: 0A1F8F7713F5CE012D698C7A98FFF8E187723904

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania zawiera oprogramowanie sprzętowe i oprogramowanie dla układu UAS Intel® Falcon 8+.

Co nowego?

W celu uzyskania dodatkowych informacji, konkretnych napraw z ostatniej wersji i znanych problemów zapoznaj się z informacjami o wersji .

Ważne informacje dotyczące wersji oprogramowania sprzętowego w wersji 1.7.2 lub nowszej dla systemu UAS Intel Falcon 8+

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Intel Falcon 8+ UAS w wersji 1.7.2 i 1.7.5 została wcześniej wydana specjalnie do użytku ze zaktualizowaną konstrukcją ładowarki Intel® Powerpack do baterii.

Nie należy pobierać ani instalować aktualizacji oprogramowania sprzętowego w wersji 1.7.2 lub nowszej, o ile nie uzyskano nowej ładowarki do baterii, aby uniknąć nieoperacyjności.

Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami dotyczącymi ładowarki do baterii Intel® Powerpack na temat tych ważnych aktualizacji.

 • IF8P_firmware_v1.7.6_release notes.pdf
 • Oprogramowanie sprzętowe SB05-5120-00_Updated — wymiana ładowarki do baterii Intel® Falcon™ 8+ Powerpack
 • Przewodnik konfiguracji ładowarki do baterii Intel® Falcon™ 8+ UAS Powerpack

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.