Sterownik serwerowy chipsetu Intel® dla systemu Windows* dla serwerowych płyt głównych i systemów Intel® opartych na chipsetach Intel® 62X

19022
7/6/2021

Wprowadzenie

Oprogramowanie mikroukładu Intel® instaluje pliki WINDOWS* INF w systemie docelowym na podstawie 62-krotnego chipsetu Intel.the Oprogramowanie mikroukładu Intel® installs Windows* INF files to the target system based on Intel 62X Chipset.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 3.3 MB
  • SHA1: 7E26E7D403FA767D7857D3BB30EB0343527552C6

Szczegółowy opis

Celu
Zapewnia Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla rodziny Intel® Server Board S2600WF, S2600BP, S2600ST i M20MYP opartych na chipsetach Intel® 62X.

Oprogramowanie mikroukładu Intel® instaluje pliki Windows INF w systemie docelowym. Te pliki zawierają opis systemu operacyjnego, w jaki sposób skonfigurować komponenty chipsetu Intel® w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania następującej funkcji:

  • Identyfikacja komponentów chipsetu Intel® w Menedżerze urządzeń

Ważna uwaga:
W celu uzyskania obsługiwanych wersji systemu Windows* dla Twojego Intel Server Board zapoznaj się ze stronami zgodności systemu operacyjnego poniżej:
Rodzina Intel® Server Board S2600WF
Rodzina Intel® Server Board S2600BP
Rodzina Intel® Server Board S2600ST/M20MYP

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.