Aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) rodziny Intel® Server Board S2600BP

19024
3/27/2018

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu dla rodziny Intel® Server Board S2600BP dla Intel® OFU Utility i WinPE*, przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 28.9 MB
 • SHA1: C2FC5F7EF387F14DACDE04AF847AADE8968228D2

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE należy używać tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP) opartego na systemie operacyjnym, jeśli system jest blokiem intel® data center dla chmury przedsiębiorstw Nutanix*, wspomniany system opiera się na Prism Life Cycle Manager firmy Nutanix w przypadku wszelkich aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę menedżera cyklu życia Nutanix*. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

 • System BIOS — 00.01.0009
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.00.04.288
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.29
 • FRUSDR – 1,24

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny systemów Intel® Server Board S2600BP dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) oraz środowiska wstępnego wykonywania systemu Windows*.

Celu

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • SYSTEM BIOS: 00.01.0013
 • ME: 04.00.04.294
 • BMC: 1.43.660a4315
 • FRUSDR: 1,30

Dodatkowe informacje

 • Szczegółowe informacje na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów można znaleźć najpierw na stronie release.txt , zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego.
 • Musisz zainstalować ten pakiet aktualizacji za pomocą kompilacji Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.1 14 lub nowszej.
 • Zapoznaj się z następującymi przewodnikami instalacyjnymi systemu operacyjnego P1, aby obejść problem sterownika P2A ASPEED:
  • RHEL73_InstallationGuide_Rev1.00
  • SLES12_InstallationGuide_Rev1.00
  • WinSrv16_InstallationGuide_Rev1.00

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.