Aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2600BP dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*

19024
3/11/2019

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu dla rodziny Intel® Server Board S2600BP dla Intel® OFU utility i WinPE*, przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 33.7 MB
 • SHA1: A5C858F305506B25C13DA1972B485A8AC0C639F3

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE należy korzystać z tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP) opartego na systemie operacyjnym, jeśli system jest blokiem Intel® Data Center Block dla nutanix* Enterprise Cloud. Wspomniany system w przypadku aktualizacji oprogramowania sprzętowego opiera się na oprogramowaniu Prism Life Cycle Manager firmy Nutanix. Więcej informacji można znaleźć na stronie Menedżer cykli życia nutanix*. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następującewymagania:

 • System BIOS — 00.01.0015
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.00.04.340
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.74.ee39402a
 • FRUSDR – 1,38

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny systemów Intel® Server Board S2600BP dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) oraz środowiska preboot Execution Environment dla systemu Windows*.

Celu

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • SYSTEM BIOS: 00.01.0016
 • ME: 04.00.04.393
 • BMC: 1.90.0cf6e935
 • FRUSDR: 1,39

Dodatkowe informacje

 • Szczegółowe informacje na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego można znaleźć najpierw na stronie Informacje o wersji Notes.txt.
 • Musisz zainstalować ten pakiet aktualizacji za pomocą kompilacji 19 lub nowszej wersji Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.1.
 • Zapoznaj się z następującymi przewodnikami instalacyjnymi systemu operacyjnego P1, aby obejść problem sterownika P2A ASPEED:
  • RHEL73_InstallationGuide_Rev1.00
  • SLES12_InstallationGuide_Rev1.00
  • WinSrv16_InstallationGuide_Rev1.00

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.