Aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE* rodziny Intel® Server Board S2600BP

19024
1/27/2020

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu dla rodziny Intel® Server Board S2600BP dla Intel® OFU utility i WinPE*, przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 33.9 MB
 • SHA1: FDB9D4089BC27C04BB357F49B6FB5C87E69E3F8F

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE należy korzystać z tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP) opartego na systemie operacyjnym, jeśli system jest blokiem Intel® Data Center Block dla nutanix* Enterprise Cloud. Wspomniany system w przypadku aktualizacji oprogramowania sprzętowego opiera się na oprogramowaniu Prism Life Cycle Manager firmy Nutanix. Więcej informacji można znaleźć na stronie Menedżer cykli życia nutanix*. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następującewymagania:

 • System BIOS — 02.01.0009
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.323
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.22.59c3b83a
 • FRUSDR – 1.41

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600BP dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) oraz środowiska wykonywania preboot Windows* (WinPE*).

Możesz wykorzystać ten pakiet do aktualizacji modułów DIMM BIOS, BMC, ME, FD i DCPMM.

Celu

Ten pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego obsługuje rodziny skalowalnych procesorów jedenastej i drugiej generacji Intel® Xeon®.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • SYSTEM BIOS: 02.01.0010
 • ME: 04.01.04.339
 • BMC: 2.37.1f190479
 • FRUSDR: 1,43
 • DCPMM: 1.2.0.5417

Wyświetl aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Dodatkowe informacje

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego zapoznaj się najpierw z Informacjami o wersji, szczegółowymi informacjami na temat instrukcji instalacji, obsługiwanym sprzętem, nowościami, poprawkami błędów i znanymi problemami.
 • Musisz zainstalować ten pakiet aktualizacji za pomocą kompilacji Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.1, 19 lub nowszej.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.