System BIOS i oprogramowanie układowe z rodziny Intel® Server Board S2600BP dla intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*

19024
1/27/2020

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu dla rodziny serwerowych płyt podstawowych Intel® S2600BP dla intel® OFU Utility i WinPE*, przeczytaj zależności oprogramowania układowego w sekcji wymagań.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 33.9 MB
 • SHA1: FDB9D4089BC27C04BB357F49B6FB5C87E69E3F8F

Szczegółowy opis

Uwaga:

NIE używaj tego opartego na systemie operacyjnym pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP), jeśli system jest blokiem Centrum Danych Intel® dla Nutanix* Enterprise Cloud, wspomniany system opiera się na Menedżerze cyklu życia Prism firmy Nutanix w przypadku aktualizacji oprogramowania układowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Nutanix* Life Cycle Manager. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania układowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania układowego systemu do wersji zawartych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania układowego systemu w systemie musi spełniać następujące kryteria:

 • System BIOS - 02.01.0009
 • Oprogramowanie sprzętowe ME - 04.01.04.323
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC - 2.22.59c3b83a
 • FRUSDR - 1,41

Niepowodzenie w uzyskaniu wymaganego stosu oprogramowania układowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania układowego dla rodziny Intel® Server Board S2600BP dla intel® one boot flash update (Intel® OFU) Utility i Windows* Preboot Execution Environment (WinPE*).

Za pomocą tego pakietu można aktualizować moduły DIMM BIOS, BMC, ME, FD i DCPMM.

Cel

Ten pakiet aktualizacji oprogramowania układowego obsługuje rodziny skalowalnych procesorów Intel® Xeon® 1. i 2. generacji.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania układowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • BIOS: 02.01.0010
 • ME: 04.01.04.339
 • BMC: 37.2.1f190479
 • FRUSDR: 1,43
 • DCPMM: 1.2.0.5417

Wyświetl aktualizacje oprogramowania układowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Dodatkowe uwagi

 • Zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania układowego.
 • Ten pakiet aktualizacji należy zainstalować przy użyciu aktualizacji Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.1 w wersji 19 lub nowszej.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.