Intel® Server Board BIOS i oprogramowanie sprzętowe dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE* z rodziny S2600BP

19024
1/13/2021

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu dla rodziny Intel® Server Board S2600BP Intel® OFU utility i WinPE*. Przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji wymagania.

Dostępne pliki do pobrania

 • OS Independent
 • Rozmiar: 35.6 MB
 • SHA1: 3273A25CC33E86C8E7BE270E34F5B92514622EC7

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE używaj tego opartego na systemie operacyjnym pakietu aktualizacji oprogramowania (ŁĄCZENIA), jeśli system jest blokiem Intel® Data Center Block dla Chmury Nutanix* Enterprise. Ten system opiera się na menedżerze cyklu życia firmy Nutanix firmy Nutanix w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie Nutanix* Life Cycle Manager. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę Kompatybilność sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla narzędzia Intel® Server Board S2600BP dla narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i środowiska wykonywania systemu Windows* Preboot (WinPE*).

Ten pakiet umożliwia aktualizację dimmów BIOS, BMC, ME, FD i DCPMM.

Celu

Ten pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego obsługuje rodziny skalowalnych procesorów Intel® Xeon® pierwszej i drugiej generacji.

Ten pakiet aktualizacji obejmuje następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • System BIOS – 02.01.0013
 • Oprogramowanie sprzętowe ME – 04.01.04.423
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC – 2.48.ce3e3bd2
  • Przeczytaj TA-1161 o implementacji zasad złożoności hasła dla tej wersji kontrolera BMC
 • FRUSDR – 1,45
 • Intel® Optane™ DC pamięci trwałej (DCPMM) – 01.02.00.5444

Wymagania oprogramowania sprzętowego

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji,aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu w systemie musi spełniać następujące wymagania:

 • System BIOS – 02.01.0012
 • Oprogramowanie sprzętowe ME – 04.01.04.381
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC – 2.48.89b32e0d
 • FRUSDR – 1,45

Nieudany dostęp do wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Wyświetl aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Aby wyświetlić aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Ważne uwagi

 • Narzędzie OFU z narzędziem flashupdt nie obsługuje aktualizacji oprogramowania programowego DCPMM FW, prosimy o kontakt z częścią tego pakietu "DCPMM_Update_Intructions.txt", aby uzyskać instrukcje dotyczące aktualizacji DCPMM.
 • Ten pakiet SFUP zawiera oprogramowanie FW 01.02.00.5417 dla pamięci trwałej Intel® Optane™ DC (DCPMM), jeśli otrzymali Państwo moduły DCPMM DIMM z innym FW, prosimy o zainstalowanie tego oprogramowania.
 • Począwszy od BMC 2.22.59c3b83a, gdy tryb kontroli zasad KCS jest skonfigurowany jako "Odmowa WSZYSTKICH" na BMC EWS, nie można zmodernizować/obniżyć poziomu BMC i FRUSDR zgodnie z oczekiwaniami. Aktualizacje można nadal przeprowadzać za pomocą programu Redfish lub BMC EWS.
 • Wersji BMC i FRUSDR nie można obniżyć do wersji wstecznej.
 • W przypadku systemów Windows i WinPE użytkownik musi wyjść/zamknąć wiersz poleceń po każdej aktualizacji.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co jest nowego, napraw błędów i znanych problemów.
 • Ten pakiet aktualizacji należy zainstalować przy użyciu wersji Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) wersji 14.1 lub nowszej.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.