Aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2600BP dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*

19024
1/13/2021

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu dla rodziny Intel® Server Board S2600BP dla Intel® OFU Utility i WinPE*. Przeczytaj sekcję o zależnościach oprogramowania sprzętowego w sekcji dotyczącej wymagań.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 35.6 MB
 • SHA1: 3273A25CC33E86C8E7BE270E34F5B92514622EC7

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE należy używać tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP) opartego na systemie operacyjnym, jeśli system jest blokiem Intel® Data Center Block dla chmury nutanix* Enterprise Cloud. Wspomniany system w przypadku aktualizacji oprogramowania sprzętowego opiera się na oprogramowaniu Prism Life Cycle Manager firmy Nutanix. Więcej informacji można znaleźć na stronie Menedżer cykli życia nutanix*. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny systemów Intel® Server Board S2600BP dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) oraz środowiska preboot Execution Environment (WinPE*).

Możesz wykorzystać ten pakiet do aktualizacji modułów DIMM BIOS, BMC, ME, FD i DCPMM.

Celu

Ten pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego obsługuje rodziny skalowalnych procesorów jedenastej i drugiej generacji Intel® Xeon®.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • System BIOS — 02.01.0013
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.423
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.48.ce3e3bd2
  • Przeczytaj TA-1161 o implementacji zasad złożoności hasła dla tej wersji BMC
 • FRUSDR – 1,45
 • Oprogramowanie sprzętowe pamięci trwałej Intel® Optane™ DC (DCPMM) — 01.02.00.5444

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następującewymagania:

 • System BIOS — 02.01.0012
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.381
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.48.89b32e0d
 • FRUSDR – 1,45

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Wyświetl aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Aby uzyskać aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Ważne informacje

 • Narzędzie OFU z narzędziem flashupdt nie obsługuje aktualizacji oprogramowania DCPMM FW. Instrukcje dotyczące aktualizacji DCPMM można znaleźć w części "DCPMM_Update_Intructions.txt" tego pakietu.
 • Ten pakiet SFUP zawiera oprogramowanie FW 01.02.00.5417 dla Intel® Optane™ DC pamięci trwałej (DCPMM), jeśli moduł DIMM DCPMM z inną jednostką oprogramowania (FW) został zainstalowany.
 • Począwszy od BMC 2.22.59c3b83a, kiedy tryb kontroli zasad KCS jest skonfigurowany jako "Odmowa WSZYSTKIM" w EWS BMC, BMC i FRUSDR nie mogą zostać zaktualizowane/obniżone w oparciu o oczekiwane zachowanie. Aktualizacje nadal można wykonać za pomocą Redfish lub BMC EWS.
 • Wersji BMC i FRUSDR nie można obniżyć do wersji wstecznej.
 • W przypadku systemu Windows i WinPE użytkownik musi zakończyć/zamknąć wiersz poleceń po każdej aktualizacji.
 • Zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów.
 • Musisz zainstalować ten pakiet aktualizacji za pomocą kompilacji 19 lub nowszej wersji Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.1.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.