Wbudowany sterownik wideo dla systemu Linux* dla serwerowych płyt głównych i systemów Intel® opartych na chipsetach Intel® 62X

19029
8/8/2019

Wprowadzenie

Pakiet ten zawiera sterownik ASPEED Onboard Video* w wersji 1.10.01 dla systemu Linux*, FreeBSD* i Solaris*.

Dostępne pliki do pobrania

  • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • Rozmiar: 32.5 MB
  • SHA1: 9227DDAAEFF6DDD8DA5DC23754CA679064214DA6

Szczegółowy opis

Ważna uwaga: Zapoznaj się ze stronami zgodności systemu operacyjnego dla obsługiwanych wersji systemu Linux* odpowiednich rodzin Intel® Server Board S2600BP, S2600ST i S2600WF.

Celu

Pobierz sterownik ASPEED Onboard Video* dla systemu Linux*, FreeBSD* i Solaris*.

Informacje o Intel® software i sterownikach

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.