Wbudowany sterownik wideo dla systemu Linux* dla serwerowych płyt głównych i systemów Intel® opartych na chipsetach Intel® 62X

19029
9/18/2019

Wprowadzenie

Sterownik wideo na płycie głównej systemu Linux* ASPEED* dla rodziny Intel® Server Board S2600WF, S2600BP, S2600ST/M20MYP i S9200WK.

Dostępne pliki do pobrania

  • Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 8*, SUSE Linux Enterprise Server 15*
  • Rozmiar: 34 MB
  • SHA1: 608F1F014C5B41DDC8E5E622322E6C927C43D9D9

Szczegółowy opis

Celu
Pobierz sterownik linux ASPEED Onboard Video* dla rodziny Intel® Server Board S2600WF, S2600BP, S2600ST/M20MYP i S9200WK.

Ważna uwaga
W celu uzyskania obsługiwanych wersji systemu Windows* dla Twojego Intel Server Board zapoznaj się ze stronami zgodności systemu operacyjnego poniżej:

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.