Wbudowany sterownik wideo dla systemu Linux* dla serwerowych płyt głównych i systemów Intel® opartych na chipsetach Intel® 62X

19029
12/13/2021

Wprowadzenie

Sterownik wideo na płycie głównej systemu Linux* ASPEED* dla rodziny Intel® Server Board S2600WF, S2600BP, S2600ST/M20MYP i S9200WK.

Dostępne pliki do pobrania

  • Rodzina systemów CentOS Linux*, Rodzina systemów SUSE Linux*, Rodzina systemów Red Hat Linux*
  • Rozmiar: 3.2 MB
  • SHA1: D5B15A99948E9724F9B0870EAEEBF790FE2092F0

Szczegółowy opis

Celu
Pobierz sterownik wideo na płycie głównej Linux ASPEED dla rodziny Intel® Server Board S2600WF, S2600BP, S2600ST/M20MYP i S9200WK.

Ważna uwaga
W celu uzyskania obsługiwanych wersji systemu Windows* dla Twojego Intel Server Board zapoznaj się ze stronami zgodności systemu operacyjnego poniżej:

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.