Narzędzie Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) do serwerowych płyt głównych Intel® i systemów serwerowych Intel® opartych na 62-krotnym chipsecie Intel®

19032
12/14/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera narzędzie Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.1, kompilacja 30

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 30.8 MB
  • SHA1: E20EB28D808A6A38124E3B08F8BE6DCE662F590A

Szczegółowy opis

Wprowadzenie


Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) to program używany do aktualizacji systemu BIOS, BMC, czujników data records (SDR), jednostki z możliwością wymiany w terenie (FRU) oraz Intel® Management Engine (Intel® ME) systemów.

Obsługiwane platformy


Intel® Server Board oparte na rodzinie skalowalnych procesorów Intel® Xeon®

Intel® Server Board oparte na rodzinie skalowalnych procesorów drugiej generacji Intel® Xeon®

Intel® Server Board na procesorach z rodziny Intel® Xeon® Platinum 9200

Intel® Server Board na podstawie rodziny procesorów Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 (S2600WT, S2600TP, S2600KP, S2600CW)

Intel® Server Board na podstawie rodziny procesorów Intel® Xeon® E3-1200 v2/v3/v4/v5/v6

Obsługiwane systemy operacyjne


Serwer Windows* 2019

Serwer Windows* 2016

Serwer Windows* 2012 R2

Windows® 10

RHEL* 6.8 (x64)

RHEL* 7.3

RHEL* 7.5

RHEL* 7.6

RHEL* 8.0

RHEL* 8.6

SLES* 11.4 (x64)

SLES* 12.2

SLES* 15&Sp1

CentOS* 7.3 (x64)

8.10- Firmowa firmowa Firmowa E. E. 8.10

Ubuntu* 20.4

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.