Narzędzie System Information Retrieval Utility (SysInfo) dla serwerowych płyt głównych Intel® i systemów serwerowych Intel® opartych na 62-krotnym chipsecie Intel®

19033
11/30/2021

Wprowadzenie

Pobierz narzędzie System Information Retrieval Utility (SysInfo) w wersji 15.0.3

Dostępne pliki do pobrania

  • Rodzina systemów Windows 10*, Ubuntu 20.04 LTS*, Ubuntu 16.04*, CentOS 6.8*, Windows Server 2016 family*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Windows Server 2019 family*, CentOS 7.3*
  • Rozmiar: 111.1 MB
  • SHA1: 6DF399F6D8A89E8D50D3D08710D147A85DFAA85A

Szczegółowy opis

Kliknij tutaj , aby uzyskać najnowszą wersję Narzędzia do pobierania informacji o systemie (SysInfo) dla płyt głównych i systemów opartych na chipsetach Intel® 62X.


Przegląd

Narzędzie Intel System Information Retrieval Utility (SysInfo) gromadzi ponad 20 różnych rodzajów informacji o systemie. Znacznie skraca czas potrzebny na rozwiązywanie problemów.

Zapoznaj się z prezentacją wyjaśniającą, jak używać narzędzia SysInfo do gromadzenia informacji o systemie.


Dostępna dokumentacja

Zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika dotyczącym korzystania z narzędzia.

Płyty serwerowe Intel® oraz systemy serwerowe Intel® obsługiwane:

  • Rodzina S2600WF
  • Rodzina S2600BP
  • Rodzina S2600ST

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.