Narzędzie systemowe do dzienników zdarzeń (ETHERNET) viewer dla serwerowych płyt głównych Intel® i systemów serwerowych Intel® opartych na chipsetach Intel® 62X

19034
7/8/2021

Wprowadzenie

Pobierz narzędzie do pobierania programu narzędziowego do rejestracji zdarzeń systemowych (KTÓRY) w wersji 14.1, Kompilacja 32.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10*, Red Hat Enterprise Linux 6.8*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, Windows Server 2016 family*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 8*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Windows Server 2019 family*, CentOS 7.3*
  • Rozmiar: 41.1 MB
  • SHA1: 2C32A869CBDC3CFD169BF04C67BDC2B46ACC9269

Szczegółowy opis


Narzędzie do wyświetlania danych z dziennika zdarzeń systemowych BMC (SYSTEM Event Log) jest wykorzystywane do wyświetlania danych z dziennika zdarzeń systemu zintegrowanego BMC.

Obsługiwane platformy

  • Intel® Server Board oparte na rodzinie skalowalnych procesorów Intel® Xeon®
  • Intel® Server Board oparte na rodzinie skalowalnych procesorów drugiej generacji Intel® Xeon®
  • Intel® Server Board na podstawie rodziny procesorów Intel® Xeon® Platinum 9200
  • Intel® Server Board na podstawie rodziny procesorów Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 (S2600WT, S2600TP, S2600KP, S2600CW)
  • Intel® Server Board na podstawie rodziny procesorów Intel® Xeon® E3-1200 v2/v3/v4/v5/v6.

Obsługiwane systemy operacyjne

Powłoka UEFI
WinPE* 4.0 (x64)
Serwer Windows* 2019
Serwer Windows* 2016
Serwer Windows* 2012 R2
Windows® 10
RHEL* 6.8 (x64)
RHEL* 7.3
RHEL* 7.5
RHEL* 7.6
RHEL* 8.0
SLES* 11.4 (x64)
SLES* 12.2
SLES* 15&Sp1
CentOS* 7.3 (x64)
8.10- Firmowa firmowa Firmowa E. E. 8.10

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.