Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2600ST dla UEFI

19040
5/12/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600ST dla UEFI* (00.01.0013), przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 24.4 MB
  • SHA1: E23CE2A7DD08D1683FD809BE0F960E93125844CD

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

System BIOS: 00.01.0009 lub nowszy
Oprogramowanie sprzętowe ME: 04.00.04.288 lub nowsze
Oprogramowanie sprzętowe BMC: 1.29.7d703f59 lub nowsze
FRUSDR: 1,24 lub nowsze

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Jeśli system nie spełnia obecnie powyższych wymagań dotyczących oprogramowania sprzętowego, musisz pobrać wcześniej opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SUP) i zaktualizować system do warunkujących je zmian w opisanych wersjach oprogramowania sprzętowego, zanim zaktualizujesz system do stosu oprogramowania sprzętowego dołączonego do tego pakietu.

Ważne: BIOS 00.01.2001 to wcześniejsza wersja niż 00.01.0004. Jeśli masz tę wersję, najpierw zaktualizuj do wersji 00.01.0004, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednią ścieżką, aby dostać się do tej wersji.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

System BIOS: 00.01.0013
Oprogramowanie sprzętowe ME: 04.00.04.294
Oprogramowanie sprzętowe BMC: 1.43.91f76955
FRUSDR: 1,28

Narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

iFlash32_V14_1_Build10
FWPIAUPD_v14_1_Build12
FRUSDR_V14_1_Build11

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board S2600ST

Ważne informacje

  • Obniżenie wersji poniżej 1.43.660a4315 nie jest obsługiwane ze względu na zmianę wersji zabezpieczeń.
  • Wszystkie aktualizacje zawarte w tym pakiecie są instalowane wyłącznie w wbudowanym środowisku operacyjnym uEFI.
  • Nie modyfikuj żadnego pliku skryptu. Skrypty w formie pisemnej zapewnią najbardziej niezawodne wrażenia z aktualizacji.
  • Jeśli z jakkolwiek powodu dane systemu BIOS, oprogramowania sprzętowego BMC lub FRU i SDR muszą zostać ponownie zainstalowane po przeprowadzeniu początkowej aktualizacji, pakiet zawiera autonomiczne pliki skryptów, które można uruchamiać indywidualnie. Pliki te obejmują: UpdBIOS.nsh, UpdMe.nsh, UpdFD.nsh, fwUpdateBMC.nsh i updS2600STB.nsh.

Nie używaj tych plików, dopóki system nie zostanie zaktualizowany początkowo za pomocą pliku Startup.nsh.

Ostrzeżenie: W tej wersji wyłączono most BMC PCIe. Spowoduje to u większości systemów operacyjnych awarię podczas rozruchu, ponieważ nie działają one podczas inicjalizacji sterownika wideo.

Czynności mające na celu odzyskanie nieudanego systemu operacyjnego:

Warianty systemu Linux* (jeden z poniższych):

  1. Upewnij się, że parametr modprobe.blacklist=ast jest ustawiony w Twoim ładowaniu rozruchowym (grub).
  2. Upewnij się, że korzystasz z jądra wersji 4.10 lub nowszej.


W przypadku systemu Red Hat* Enterprise Linux* v7.3 zapoznaj się z załączonym RHEL73_InstallationGuide_Rev1.00.pdf.

W przypadku systemu SUSE* Linux* Enterprise Server v12 SP1 lub SP2 zapoznaj się z załączonym SLES12_InstallationGuide_Rev1.00.pdf.

Wersje systemu Windows*:
Uruchom komputer w tryb awaryjny i ładuj aspeed sterownik wideo wersji 1.03 lub wyższej i uruchom ponownie.
W przypadku systemu Windows* Server 2016 zapoznaj się z załączonym WinSrv16_InstallationGuide_Rev1.00.pdf.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.