Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2600ST dla UEFI

19040
11/9/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600ST dla UEFI. (00.01.0015), przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 28.1 MB
 • SHA1: A198CEDC63C72BB4B861F23C9A518DDD4AFC212D

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

System BIOS: 00.01.0013 lub nowszy
Oprogramowanie sprzętowe ME: 04.00.04.294 lub nowsze
Oprogramowanie sprzętowe BMC: 1.43 lub nowsze
FRUSDR: 1,28 lub nowsze

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Jeśli system obecnie nie spełnia powyższych wymagań dotyczących oprogramowania sprzętowego systemu, musisz pobrać wcześniej opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SUP) i zaktualizować system do warunkujących je zmian opisanych w oprogramowaniu sprzętowym, zanim zaktualizujesz system do stosu oprogramowania sprzętowego dołączonego do tego pakietu.

Ważne: BIOS 00.01.2001 to wcześniejsza wersja niż 00.01.0004. Jeśli masz tę wersję, najpierw zaktualizuj do wersji 00.01.0004, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednią ścieżką, aby dostać się do tej wersji.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

System BIOS: 00.01.0015
Oprogramowanie sprzętowe ME: 04.00.04.340
Oprogramowanie sprzętowe BMC: 1.74.ee39402a
FRUSDR: 1,74

Narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

iFlash32_V14_1_Build10
FWPIAUPD_v14_1_Build12
FRUSDR_V14_1_Build11

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board S2600ST

Ważne informacje

Obniżenie poziomu BMC poniżej 1,43.660a4315 nie jest obsługiwane ze względu na zmianę wersji zabezpieczeń.

Ostrzeżenie: W tej wersji wyłączono most BMC PCIe*. Spowoduje to u większości systemów operacyjnych awarię podczas rozruchu, ponieważ nie działają one podczas inicjalizacji sterownika wideo.

Instrukcje odzyskiwania nieudanego systemu operacyjnego

Warianty systemu Linux* (jeden z poniższych):

 1. Upewnij się, że parametr modprobe.blacklist=ast jest ustawiony w Twoim ładowaniu rozruchowym (grub).
 2. Upewnij się, że korzystasz z wersji jądra wersji 4.10 lub nowszej.
  W przypadku systemu Red Hat* Enterprise Linux* v7.3 zapoznaj się z załączonym RHEL73_InstallationGuide_Rev1.00.pdf. W przypadku systemu SUSE* Linux* Enterprise Server v12 SP1 lub SP2 zapoznaj się z załączonym SLES12_InstallationGuide_Rev1.00.pdf.

Wersje systemu Windows*:
Uruchom komputer w tryb awaryjny, wczytaj sterownik wideo w wersji 1.03 lub wyższej i uruchom ponownie. W przypadku systemu Windows* Server 2016 zapoznaj się z załączonym WinSrv16_InstallationGuide_Rev1.00.pdf.

Informacja doradcza

Nie modyfikuj żadnego pliku skryptu. Skrypty w formie pisemnej zapewnią najbardziej niezawodne wrażenia z aktualizacji.

Aby uruchomić te aktualizacje, musisz uruchomić system z osadzonej powłoki uEFI.

Jeśli z jakkolwiek powodu dane systemu BIOS, oprogramowania sprzętowego BMC lub FRUSDR muszą zostać ponownie zainstalowane po przeprowadzeniu początkowej aktualizacji, pakiet zawiera autonomiczne pliki skryptów, które mogą być uruchamiane indywidualnie. Pliki te to: updbios.nsh, UpdMe.nsh, updfd.nsh, fwUpdateBMC.nsh i updS2600WF.nsh.

Zalecamy korzystanie z tych plików po początkowej aktualizacji systemu za pomocą pliku Startup.nsh.

Podczas uruchamiania systemu po raz pierwszy po ukończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego może ono automatycznie ponownie uruchomić się kilka razy. Jest to oczekiwane zachowanie.

Ogólna procedura instalacji

1. Rozpakaj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego wymiennego nośnika (pendrive USB).
2. Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie, który ma zostać zaktualizowany.
3. Zasilanie serwera i ładowanie powłoki uEFI.
4. Rozpocznij proces aktualizacji uruchomiony na stronie Startup.nsh.
5. Zrestartuj system po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji.

Informacja doradcza

Za każdym razem, gdy system BIOS jest aktualizowany, instalowane są dwa obrazy SYSTEMU BIOS: obraz podstawowy oraz obraz zapasowy. Obraz zapasowy jest ładowany podczas pierwszego ponownego uruchamiania systemu po aktualizacji głównego obrazu systemu BIOS. Podczas pierwszego ponownego uruchamiania systemu ekran będzie czarny przez około 2 minuty podczas ładowania obrazu zapasowego systemu BIOS. Nie wyłączaj zasilania ani nie uruchamiaj ponownie systemu w tym czasie. Po ukończeniu aktualizacji obrazu systemu BIOS na ekranie pojawi się wiadomość.

Weryfikowanie aktualizacji

 1. Po pomyślnym zakończeniu ostatecznej aktualizacji, zrestartuj system.
 2. Podczas postu naciśnij klawisz, gdy pojawi się monit o dostępie do narzędzia do konfiguracji systemu BIOS.
 3. W menu głównym narzędzia do konfiguracji BIOS naciśnij klawisz, by załadować ustawienia domyślne systemu BIOS.
 4. Naciśnij klawisz, aby zapisać zmiany i wyjść z ustawień domyślnych systemu BIOS.
 5. W menu głównym sprawdź, czy wersja systemu BIOS jest poprawna.
 6. Przesuń chybienie w menu ZARZĄDZANIA SERWEREM i naciśnij klawisz Enter.
 7. Przesuń chybienie do opcji INFORMACJE O SYSTEMIE i naciśnij klawisz Enter.
 8. Sprawdź, czy wersja oprogramowania sprzętowego BMC jest poprawna.
 9. Sprawdź, czy wersja SDR jest poprawna.
 10. Sprawdź, czy wersja mikrooprogramowania ME jest poprawna.
 11. Skonfiguruj żądane ustawienia opcji SYSTEMU BIOS.
 12. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i zakończyć pracę.

Aktualizacja oprogramowania systemu została ukończona.


Ostrzeżenie

Nie przerywaj ani nie uruchamiaj ponownie ani nie usuwaj zasilania z systemu podczas procesu aktualizacji. Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.

Nie należy próbować obniżać poziomu oprogramowania systemowego po załadowaniu go na system. Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.

Pełną listę znanych problemów, możliwości obejścia i szczegółowych wymagań można znaleźć w odpowiednich plikach informacji o wersji:

 • BIOS: ReleaseNotes_R#####.txt
 • BMC: ReleaseNotes_BMC_#####.txt
 • FRUSDR: ReleaseNotes_FRUSDR_####.txt

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.